Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade moodulmajade ja nende projekteerimise spetsiifikast.

Sihtgrupp:

Ehitusinsenerid ja ehitusinseneriõppes osalejad. Eelkõige suunatud projekteerijatele.

Eeldused:

Eeldab ehitusinsenerile vajalikke alusteadmisi (tugevusõpetus, ehitusmehaanika, puitkonstruktsioonid, konstruktsioonide projekteerimise alused).

Teemad:

Moodulmaja ja selle spetsiifika. Arhitektuurilist lahendust mõjutavad asjaolud. Tugevusarvutused, hoone kui terviku ja elementide jäigastamine. Ehitusfüüsikalised aspektid: niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon. Konstruktsioonilised ja arhitektuursed lahendused erinevate projektide näitel, moodullahenduste näiteid maailmast. Erilised moodulid ja lahendused projektide näitel (nt trepikojad, liftišahtid, rõdud). Tehnosüsteemid moodulmajas ja nende paigaldamine. Moodulmajade liinitootmine. Moodulmajade transport ja paigaldus.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- analüüsib ja võtab arvesse moodulmajade arhitektuurilist lahendust mõjutavaid asjaolusid;
- kirjeldab moodulmajade elementide ja hoone kui terviku jäigastamise põhimõtteid;
- teeb olulised tugevusarvestused;
- kavandab põhikonstruktsioonid ja detailid;
- arvestab projekteerimisel moodulmajade spetsiifikast tulenevaid peamisi ehitusfüüsikalisi aspekte (niiskusturvalisus, õhupidavuse tagamine, heliisolatsioon);
- arvestab projekteerimisel moodulmajade transpordi ja paigalduse põhimõtteid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 44 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 112 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Mihkel Uibo, Villu Leppik, Renee Puusepp, Eero Tuhkanen, Kristo Kalbe

Hind:

330 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

15.09.2023 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Moodle keskkond

Ajakava:

15.09.2023


09:15 - 11:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp, Eesti Kunstiakadeemia


13:15 - 16:00

Moodulmaja ja selle spetsiifika
Lektor: Villu Leppik, Kodumaja


22.09.2023


10:15 - 13:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe, Taltech


13:15 - 16:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen, Kodumaja


29.09.2023


10:15 - 13:00

Kodumaja
Lektor: Peep Pihlapson, Kodumaja


13:15 - 16:00

Tootmine ja transport
Lektor: Mihkel Uibo, Kodumaja


06.10.2023


00:00 - 00:00

VABA


13.10.2023


10:15 - 00:00

Kodumaja ekskursioon ja loeng


20.10.2023


10:15 - 13:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe, Taltech


27.10.2023


11:15 - 13:00

Modulaarne arhitektuur
Lektor: Renee Puusepp, Eesti Kunstiakadeemia


13:15 - 16:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen, Kodumaja


03.11.2023


00:00 - 00:00

VABA


10.11.2023


10:15 - 14:00

Hoone jäigastamine
Lektor: Eero Tuhkanen, Kodumaja


14:15 - 16:00

Ehitusfüüsika
Lektor: Kristo Kalbe, Taltech


24.11.2023


10:15 - 00:00

Grupitööde esitlus


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Moodle keskkond

Hind:

330 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
44 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
112 akadeemilist õppetundi

EAP:

6