Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Matemaatikaolümpiaadiks ettevalmistamine.

Sihtgrupp:

10. klassi õpilased

Õpiväljund:

Matemaatikaalaste teadmiste areng.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

PU

Lektor:

Tiia Penjam, Riina Timmermann

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Hind:

45 €/osaleja

Kommentaar:

Neljapäeviti kl 17.00-18.30

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

28.09.2023


17:00 - 18:30

Protsentarvutus
Lektor: Tiia Penjam


05.10.2023


17:00 - 18:30

Algebraliste avaldiste teisendamine ja hulkliikme tegurdamine
Lektor: Tiia Penjam


12.10.2023


17:00 - 18:30

Polünoom ja selle nullkohad. Polünoomide jagamine
Lektor: Tiia Penjam


19.10.2023


17:00 - 18:30

Horneri skeemi tutvustus
Lektor: Tiia Penjam


02.11.2023


17:00 - 18:30

Matemaatiline indukstioon
Lektor: Tiia Penjam


09.11.2023


17:00 - 18:30

Ülesandeid olümpiaadidelt (protsent, algebralised avaldised, mat. induktsioon)
Lektor: Tiia Penjam


23.11.2023


17:00 - 18:30

Horneri skeemi rakendus
Lektor: Riina Timmermann


30.11.2023


17:00 - 18:30

Kõrgema astme võrrandid, lihtsustamine
Lektor: Riina Timmermann


07.12.2023


17:00 - 18:30

Võrrandisüsteemide lahendamine erinevate võtetega
Lektor: Riina Timmermann


14.12.2023


17:00 - 18:30

Võrrandid ja -süsteemid koolivoorus
Lektor: Riina Timmermann


11.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 1
Lektor: Riina Timmermann


18.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 2
Lektor: Riina Timmermann


25.01.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 3
Lektor: Riina Timmermann


01.02.2024


17:00 - 18:30

Parameetriga võrrand
Lektor: Riina Timmermann


08.02.2024


17:00 - 18:30

Arvuteooria 4
Lektor: Riina Timmermann


15.02.2024


17:00 - 18:30

Loogikaülesanded
Lektor: Riina Timmermann


22.02.2024


17:00 - 18:30

Geomeetria
Lektor: Riina Timmermann


07.03.2024


17:00 - 18:30

Geomeetria
Lektor: Riina Timmermann


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

45 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee