Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Ehitusjuht tase 6 kutsestandardi alusel spetsialiseerumise taotlemiseks vajalike teadmiste omandamine.

Sihtgrupp:

Ehitustööde juhid, kes soovivad taotleda õigust hoone ja selle juurde kuuluvate küttesüsteemide sh katlasüsteemide ehitustööde juhtimiseks.

Eeldused:

Kursusel osaleja omab eeldusi taotleda Ehitusjuht tase 6, küttesüsteemide ehitustööde juhtimise alast spetsialiseerumist.

Teemad:

Erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtted; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmed ja materjalid; küttesüsteemide peamised parameetrid; normid ja nõuded; kontroll- ja mõõteseadmeid; nõuded küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavad ehitustehnoloogiad küttesüsteemide ehitamisel.

Õpiväljund:

Kursusel osaleja tunneb erinevate küttesüsteemide tööpõhimõtteid; küttesüsteemide ehitamiseks kasutatavaid seadmeid ja materjale; küttesüsteemide parameetreid, norme ja nõudeid; küttesüsteemide kontroll- ja mõõteseadmeid; nõudeid küttesüsteemide käivitamisel, häälestamisel ja hooldusel; kasutatavaid ehitustehnoloogiaid küttesüsteemide ehitamisel.

Keel:

eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 24 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

36.5

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Hendrik Voll PhD, TalTech; Aivar Rant, volitatud kütte- ja ventilatsiooniinsener EKR tase 8; Peeter Soovik, Uponor Eesti projektijuht, Harri Seglinš, Termoi projektijuht

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

600 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

27.11.2023

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

29.11.2023


10:00 - 11:30

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lektor: Aivar Rant


11:45 - 13:15

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted. Küttesüsteemide liigitus
Lektor: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Küttesüsteemides kasutatavad põhilised küttekehad.
Lektor: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Soojuslik sisekliima ja küttesüsteemid
Lektor: Hendrik Voll


30.11.2023


10:00 - 11:30

Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant


11:45 - 13:15

Küttesüsteemide peamised parameetrid, normid ja nõuded
Lektor: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Küttesüsteemide peamised kontroll- ja mõõteseadmed
Lektor: Aivar Rant


06.12.2023


10:00 - 11:30

Erinevad küttesüsteemid ja nende tööpõhimõtted
Lektor: Peeter Soovik


11:45 - 13:15

Torustikud ja materjalid: plast- ja komposiittorud, nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Peeter Soovik


13:45 - 15:15

Soojusvarustussüsteemide isoleerimine (materjalid, nõuded)
Lektor: Harri Seglinš


15:30 - 17:00

Torustikud ja materjalid: metalltorud ja nende paigaldamise põhimõtted
Lektor: Aivar Rant


07.12.2023


10:00 - 11:30

Küttesüsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant


11:45 - 13:15

Küttesüsteemid, soojussõlmed: süsteemide käivitamine, häälestamine ja hooldus
Lektor: Aivar Rant


13:45 - 15:15

Ehitusaegsed ja ehitustööde üleandmisega seotud kontrolltegevused (sh järelvalve
Lektor: Aivar Rant


15:30 - 17:00

Testi sooritamine