Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks

Sihtgrupp:

8. klassi õpilased

Teemad:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Õpiväljund:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 30 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kadriann Tamm (TalTech), Marina Kritševskaja (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Tiina Mägi (Tallinna Reaalkool) Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium)

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Hind:

49 €/osaleja

Kommentaar:

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.15 - 17.45.

Asukoht:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Ajakava:

27.09.2023


16:15 - 17:45

Tihedus ja tihedusega seotud arvutused. Mõõtühikud ja nende teisendamine.
Lektor: Martin Saar


04.10.2023


16:15 - 17:45

Füüsikalised ja keemilised nähtused. Laborivahendid ja nende kasutamine. Ohumärgid. Ohutusnõuded
Lektor: Kadriann Tamm


11.10.2023


16:15 - 17:45

Ühtlased ja ebaühtlased segud. Pihused. Segude lahutamise võtted.
Lektor: Katrin Soika


18.10.2023


16:15 - 17:45

Lahused ja nende valmistamine. Lahuste koostise väljendamine massiprotsendi ja mahuprotsendi kaudu (1)
Lektor: Tiina Mägi


01.11.2023


16:15 - 17:45

Lahused ja nende valmistamine. Lahuste koostise väljendamine massiprotsendi ja mahuprotsendi kaudu (2)
Lektor: Martin Saar


08.11.2023


16:15 - 17:45

Aatomite ja ioonide ehitus. Elektronskeemide koostamine. Keemiliste elementide tuvastamine nende osakese ehituse järgi.
Lektor: Tiina Mägi


15.11.2023


16:15 - 17:45

Aatomite ehitus. Aatommassiühik. Isotoobid. Keerulisemad ülesanded aatomite ja ioonide ehitusest.
Lektor: Tiina Mägi


22.11.2023


16:15 - 17:45

Metallid ja mittemetallid. Liht- ja liitained. Lihtsamad struktuurivalemid. Molekulmass ja elemendi %-line sisaldus aines.
Lektor: Martin Saar


29.11.2023


16:15 - 17:45

Keemilise reaktsiooni võrrand. Reaktsioonivõrrandite tasakaalustamine.
Lektor: Martin Saar


06.12.2023


16:15 - 17:45

Labori praktika (segude lahutamine)
Lektor: Kadriann Tamm


13.12.2023


16:15 - 17:45

Labori praktika (segude lahutamine)
Lektor: Kadriann Tamm


10.01.2024


16:15 - 17:45

Lahustuvus
Lektor: Tiina Mägi


17.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lektor: Martin Saar


24.01.2024


16:15 - 17:45

Oksüdatsiooniastmete leidmine ja struktuurivalemite koostamine
Lektor: Tiina Mägi


31.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lektor: Tiina Mägi


14.02.2024


16:15 - 17:45

Kursuse kokkuvõte
Lektor: Kadriann Tamm Martin Saar


Asukoht:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Hind:

49 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
30 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee