Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks

Sihtgrupp:

9. klassi õpilased

Teemad:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Õpiväljund:

Edukas esinemine keemiaolümpiaadil

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 30 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kadriann Tamm (TalTech), Martin Saar (Tallinna Reaalkool), Katrin Soika (Gustav Adolfi Gümnaasium), Tiina Mägi ( Inglise Kolledž)

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee

Hind:

49 €/osaleja

Kommentaar:

Tunnid toimuvad kolmapäeviti kell 16.15 - 17.45.

Asukoht:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Ajakava:

27.09.2023


16:15 - 17:45

Metallide keemilised omadused, metallide elektrokeemilise aktiivsuse rida (pingerida)
Lektor: Katrin Soika


04.10.2023


16:15 - 17:45

Redoksreaktsioonid, redoksreaktsioonide analüüs
Lektor: Martin Saar


11.10.2023


16:15 - 17:45

Anorgaanilised ained: oksiidid ja nende keemilised omadused, amfoteersus
Lektor: Kadriann Tamm


18.10.2023


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete vahelistest keemilistest reaktsioonidest
Lektor: Katrin Soika


01.11.2023


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid anorgaaniliste ainete seostest
Lektor: Katrin Soika


08.11.2023


16:15 - 17:45

Orgaaniliste ainete struktuurivalemid
Lektor: Kadriann Tamm


15.11.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega, Avogadro arv
Lektor: Martin Saar


22.11.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega, molaarmass ja gaasi molaarruumala
Lektor: Tiina Mägi


29.11.2023


16:15 - 17:45

Ainete, sh gaaside lahustuvus vees, arvutusülesanded lahuste koostisest
Lektor: Tiina Mägi


06.12.2023


16:15 - 17:45

Arvutused aine hulkadega reaktsioonivõrrandi järgi, arvestades lahuste koostist
Lektor: Martin Saar


10.01.2024


16:15 - 17:45

Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Lektor: Kadriann Tamm


17.01.2024


16:15 - 17:45

Labori praktika (nt tiitrimine moolarvutuse põhjal)
Lektor: Kadriann Tamm


24.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lektor: Katrin Soika


31.01.2024


16:15 - 17:45

Valik ülesandeid lähtuvalt piirkonnavooru temaatikast
Lektor: Martin Saar


14.02.2024


16:15 - 17:45

kursuse kokkuvõte ja lõpetamine
Lektor: Kadriann Tamm Martin Saar


Asukoht:

TalTech, Tallinna Reaalkool

Hind:

49 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
30 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Maris Velström, 56658600, maris.velstrom@taltech.ee