Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldteadmised CAD-programmidest ja BIM modelleerimisest ning vajalikust andmehõivest; 3D-ehitusprojektide lugemise oskus; erinevate tehnoloogiliste vahendite ja lahenduste kasutamine (GPS seadmed, droonid, fotogramm-meetrilised tööd, laserskaneerimine); erinevate andmetöötluse- ja analüüsi programmide kasutamine (punktipilvede modelleerimine, 3D modelleerimine, 3D mudelite koostamine masinautomaatikale).

Sihtgrupp:

Ehitusvaldkonnaga seotud kaugseire spetsialist (sh geodeet, töödejuhataja, drooni operaator)

Eeldused:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (sh projektmudeli sobitamine fotogramm-meetriast/punktipilvest saadud infoga, nt BIM projektmudeliga). Baasteadmised droonide kasutamisest ehitussektoris (hooned ja teedeehitus). Drooni lennutamisega seotud load, litsentsid, piirangud. Drooni lennuplaani koostamise põhitõed. Drooni lennutamine (sh ohutuse tagamine). Drooniandmete analüüs. Drooni kasutamine ehitusprotsessis (korduv mõõdistamine).

Õpiväljund:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest; oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (geodeet, drooni operaator); oskab drooni toorandmeid töödelda lähtuvalt sihtgrupi vajadustest (nt fotogramm-meetria teel saadud 3D mudel või punktipilv); oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist (sh masinjuhtimine).

Keel:

Eesti

Maht:

iseseisev/muu õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Raido Puust, PhD

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

295.08 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

09.10.2023 23:59

Kommentaar:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid).

Asukoht:

Veebis

Asukoht:

Veebis

Hind:

295.08 € + KM/osaleja

Maht:

akadeemilist õppetundiiseseisev/muu õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee