Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolitus uuendatud ISO 27032 standardi alusel https://pecb.com/pdf/brochures/ISOIEC-27032-Lead-Cybersecurity-Manager-Brochure.pdf
Küberturbe juhtimise koolitus võimaldab osalejatel saada põhiteadmised ja oskused küberturbe programmi (Cyber Security Management System- CSMS) väljatöötamiseks ja rakendamiseks vastavalt rahvusvahelisele ISO/IEC 27032 standardile ja NIST küberturbe raamistikule. Osalejad saavad hea ülevaate küberturbe protsesside planeerimisest, küberturbe seostest teiste IT turbe valdkondadega ning rollide määratlemisest. Läbi praktiliste harjutuste ja juhtumianalüüside omandavad osalejad kogemuse kõberturbe programmi koostamiseks ja projekti edukaks juhtimiseks ning tulemuste kommunikeerimiseks.
Koolitusele järgneval päeval on võimalik lisatasu eest sooritada rahvusvaheline sertifikaadieksam (inglise keeles).

Sihtgrupp:

• Küberkaitse juhid ja spetsialistid, infoturbe juhid
• Küberkaitse eksperdid
• IT üksuse töötajad
• Spetsialistid kes soovivad end realiseerida küberkaitse valdkonnas

Eeldused:

Soovitavalt varasem praktiline kokkupuude infoturbega või auditeerimisega.

Teemad:

Day 1
Introduction to Cybersecurity and related concepts as recommended by ISO/IEC 27032
Course objectives and structure
Standards and regulatory frameworks
Fundamental concepts in Cybersecurity
Cybersecurity program
Initiating a Cybersecurity program
Analyzing the organization
Leadership
Day 2
Cybersecurity policies
Risk management
Attack mechanisms
Day 3
Cybersecurity controls
Information sharing and coordination
Training and awareness program
Day 4
Incident management, monitoring and continuous improvement
Business continuity
Cybersecurity incident management
Cybersecurity incident response and recovery
Testing in Cybersecurity
Performance measurement
Continuous improvement
Closing the training
Day 5
Certification Exam

Õpiväljund:

1. Acknowledge the correlation between ISO/IEC 27032, NIST Cybersecurity framework and other standards and operating frameworks
2. Master the concepts, approaches, standards, methods and techniques used to effectively set up, implement, and manage a Cybersecurity program within an organization
3. Learn how to interpret the guidelines of ISO/IEC 27032 in the specific context of an organization
4. Master the necessary expertise to plan, implement, manage, control and maintain a Cybersecurity Program as specified in ISO/IEC 27032 and NIST Cybersecurity framework
5. Acquire the necessary expertise to advise an organization on the best practices for managing Cybersecurity

Keel:

Inglise

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 12 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

PU

Lektor:

Andro Kull, PhD, PECB sertifitseeritud koolitaja

Kontakt:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee

Hind:

1490 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Kursuse hind ühele osalejale 1490 eurot + km. Eksami sooritamine sertifikaadi saamiseks 490 eurot + km. Kokku 1490 + 490 =1980 eurot + km. Ühest asutusest 5 osavõtjat soodustus 10%; 10 osavõtjat soodustus 20%.

Registreerumise tähtaeg:

29.01.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitus uuendatud ISO 27032 standardi alusel https://pecb.com/pdf/brochures/ISONäita vähemIEC-27032-Lead-Cybersecurity-Manager-Brochure.pdf Grupi mittetäitumisel kursust ei toimu ning osalejatele tagastatakse nende poolt tasutu 100%. Koolitusest loobumiseks ja tasutud osamaksu 100%liseks tagasisaamiseks tuleb sellest korraldajale teatada vähemalt 14 päeva ette. Koolitusel osalemiseks peab osalustasu tasutud olema 100% ning seda ei tagastata, kui koolitusel osaleja ei ole nõutud ajal mitteosalemisest teatanud või koolituse pooleli jätab.

Asukoht:

veebikoolitus

Asukoht:

veebikoolitus

Hind:

1490 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Kursuse hind ühele osalejale 1490 eurot + km. Eksami sooritamine sertifikaadi saamiseks 490 eurot + km. Kokku 1490 + 490 =1980 eurot + km. Ühest asutusest 5 osavõtjat soodustus 10%; 10 osavõtjat soodustus 20%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
12 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Eda Kaljo, 6203604, eda.kaljo@taltech.ee