Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Selgitada raamatupidamise tähtsust ettevõttes. Arvestuse aluste põhimõistete ja raamatupidamist reguleerivate juhendmaterjalide tutvustamine. Anda teadmised ja oskused elementaarsete raamatupidamistehingute kajastamiseks ja finantsaruannete (bilanss ja kasumiaruanne) koostamiseks.

Sihtgrupp:

Majandusarvestuse alaste teadmisteta või väheste teadmistega isikud, kes soovivad omandada raamatupidamisarvestuse baasteadmisi.

Eeldused:

Kesk-(eri)haridus

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Majandusarvestuse süsteem. Raamatupidamist reguleerivad juhendmaterjalid. Raamatupidamisarvestuse põhiprintsiibid. Raamatupidamise sise-eeskiri. Raamatupidamise põhivõrrand. Majandussündmuste kajastamine raamatupidamise põhivõrrandist lähtudes. Kontod ja kontoplaan, kahekordne kirjendamine. Majandustehingute dokumenteerimine. Raamatupidamisregistrid. Korrigeerimis- ja lõpetamiskanded. Majandusaasta aruanne.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu teab ja mõistab valdkonna põhimõisteid ja finantsaruannete vahelisi seoseid, raamatupidamise tähtsust ettevõttes; teadvustab finantsarvestusest kui majandusarvestuse süsteemi üht osist. Oskab kajastada elementaarseid raamatupidamistehinguid ja koostada lihtsamaid finantsaruandeid (bilanss ja kasumiaruanne).

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 72 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ester Vahtre

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

300 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Asukoht:

Akadeemia tee 3, vajadusel toimub õppetöö veebikeskkonnas

Ajakava:

12.01.2024


17:30 - 21:00

Arvestuse alused


13.01.2024


09:30 - 16:00

Arvestuse alused


02.02.2024


17:30 - 21:00

Arvestuse alused


03.02.2024


09:30 - 16:00

Arvestuse alused


10.02.2024


09:30 - 16:00

Arvestuse alused


16.02.2024


17:30 - 21:00

Arvestuse alused


Asukoht:

Akadeemia tee 3, vajadusel toimub õppetöö veebikeskkonnas

Hind:

300 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Maht:

auditoorne õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
72 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee