Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda ülevaade töölepingu seadusest, anda juhiseid, kuidas arvutada keskmist töötasu, puhkusetasu, haigushüvitist, jne; anda ülevaade kehtivast kohtu- ja töövaidluskomisjoni praktikast.

Sihtgrupp:

Raamatupidajad, ettevõtjad, FIEd

Teemad:

Täienduskoolituse kursus: Raamatupidaja-finantsist. Töölepingu seaduse kujunemislugu; töösuhe vs võlasuhe; tööleping ja selle sõlmimine; tööandja ja töötaja kohustused; töötaja vastutus; töölepingu lõpetamine ja üleminek; vaidluste lahendamine ja riiklik järelevalve; seaduse rakendamine. Praktilised ülesanded: keskmise töötasu arvutamine; indekseerimine; haigus- ja hooldushüvitised; puhkusetasu arvestus; lõpparve arvutamine ja maksmine.

Õpiväljund:

Õppur tunneb valdkonna terminoloogiat ja orienteerub töösuhteid reguleerivates õigusaktides. Oskab kasutada ja arvestab töövaidluskomisjoni ja kohtupraktikaga.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Hille Raud

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

255 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Asukoht:

Akadeemia tee 3, või vajadusel toimub õppetöö veebikeskkonnas

Ajakava:

15.03.2024


17:30 - 21:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


16.03.2024


09:30 - 16:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


06.04.2024


09:30 - 16:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


12.04.2024


17:30 - 21:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


19.04.2024


17:30 - 21:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


03.05.2024


17:30 - 21:00

Tööseadusandlus ja töötasuarvestus


Asukoht:

Akadeemia tee 3, või vajadusel toimub õppetöö veebikeskkonnas

Hind:

255 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee