Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda kuulajale baasteadmised finantsjuhtimisest, õpetada, kuidas kindlustada ettevõte rahaliste ressurssidega, anda oskused põhjendatud investeerimisotsuste tegemiseks. Finantsanalüüsi alused. Lühiajaline finantsjuhtimine.

Sihtgrupp:

Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtte juhid, analüütikud

Eeldused:

Baasteadmised raamatupidamisarvestus ja finantsaruannete analüüsis

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Finantsjuhtimise eesmärgid. Raha ajaväärtus: raha hind, intressiarvutuse meetodid nüüdis- ja tulevikuväärtus, annuiteet. Investeeringute analüüs: tasuvusaeg, puhasnüüdisväärtus, sisemine tasuvuslävi. Brutokasumi muutuse analüüsimine ettevõttesisese info põhjal. Ettevõtte kontrollisüsteemid. Riskide juhtimine. Jääktulupõhine arvestus finantsjuhtimisel. Laenuvajaduse väljaselgitamine (äriprojekti näitel). Pro-forma aruande koostamine. Tundlikkuse analüüs. Kasumi maksimeerimine piiratud ressursside tingimustes.

Õpiväljund:

Õppur on omandanud baasteadmised ettevõtte ressurssidega tagamiseks ja investeerimisotsuste langetamiseks.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 28 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 80 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Paavo Siimann

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

336 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Asukoht:

Veebiõpe

Asukoht:

Veebiõpe

Hind:

336 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
28 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
80 akadeemilist õppetundi

EAP:

4

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee