Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda teadmised ja kogemus tabelarvutusprogrammi MS Excel 2016 olulisematest funktsioonidest ja kasutusvõimalustest finantsisti igapäevatöö optimeerimise eesmärgil.

Sihtgrupp:

Finantsistid, raamatupidajad, ettevõtjad, analüütikud

Eeldused:

Baasteadmised MS Exelis

Teemad:

Täienduskoolituse kursus "Raamatupidaja-finantsist". Vormindamine, paigutamine, lihtsamad valemid (summa, keskmine, minimaalne ja maksimaalne väärtus), lõikamine, kopeerimine, kleepimine (sh Paste Special erinevad alamfunktsioonid), aAbsoluutsed ja suhtelised lahtrid valemites, loetelude moodustamine (Fill in), ridade ja tulpade külmutamine, andmete grupeerimine ja sorteerimine, risttabeli koostamine (Pivot Table), graafikute koostamine (sh Pivot Chart), andmete trükkimine, tabelite üleviimine Powerpointi esitlusse, massiivvalem, tehted tekstide ja kuupäevadega, ümardamisfunktsioonid, lahtrite valideerimine (Data validation), tingimusfunktsioonid: If, Sumif, Countif, vahekokkuvõtted (Subtotal), väärtuste otsimine (sh Vlookup, Offset, Index, Match), veateadete vältimine.

Õpiväljund:

Õppur oskab kasutada MS Excel 2016 programmi ettevõtte finantsjuhtimist puudutavas valdkonnas.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 12 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

Tõend

Lektor:

Paavo Siimann

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

120 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Asukoht:

Veebiõpe

Asukoht:

Veebiõpe

Hind:

120 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
12 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee