Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda vajalikud teadmised ehitiste kahjustuste ja nende põhjuste uurimiseks.
Õpetada kahjustuste kõrvaldamise ja restaureerimistööde projekteerimise variantlahendusi.
Anda teadmised ehitiste restaureerimistööde tegemiseks.

Sihtgrupp:

Ehitusinseneri haridusega või ehitusvaldkonna töökogemusega inimesed, kes soovivad täiendada oma teadmisi.

Eeldused:

puuduvad

Teemad:

Muinsuskaitseseaduse jälgimine projekteerimise, restaureerimise, konserveerimise ja muinsuskaitselise järelevalve puhul. Ajaloolised konstruktsioonid ja konstruktsioonide sõlmed. Ülevaade hoonete ja ehitiste restaureerimise problemaatikast. Materjalide ja konstruktsioonide kahjustuste mõjurid ning põhjused. Diagnoos ja uurimise tehnika. Ülevaade ehitusfüüsika küsimustest. Vundamentide kahjustused ja remont. Betoon- ja raudbetoonkonstruktsioonide, teras-, puit- ja puidupõhjaliste konstruktsioonide kahjustused ja nende likvideerimine. Hoone osade kahjustused ja remont. Ajaloolised ehitus- ja viimistlusmaterjalid, nende ja kahjustused ja parandamine. Interjööride kaunistamise tehnikad ja restaureerimise põhimõisted. Kaasaegsete tehnosüsteemide rajamine ajaloolistesse hoonetesse. Inseneri ja arhitekti koostöö. Muinsuskaitselise järelevalve aruande koostamine.

Koolitus toimub alates oktoobrist Tartu kolledžis, Puiestee 80A.

Õpiväljund:

Õppeaine läbinu peab oskama:
- hinnata ehitusmaterjalide, nagu betooni- ja raudbetooni, terase, kivimaterjalide, puidu ja puidupõhjaliste materjalide ning erinevate konstruktsioonide nagu vundamendid, muud kandekonstruktsioonid, katused ja viimistlustööde kahjustuste mõjureid ja põhjusi;
- teadma uurimistehnikat ja selle kasutamise erinevaid võimalusi;
- oskama määrata võimalikke restaureerimis- ja vajadusel tugevduslahendusi.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

330 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

02.09.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Hind:

330 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
48 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee