Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda süstemaatiline ülevaade biokahjustusi tekitavatest elusorgamismidest ja erinevate materjalide ning objektide biokahjustusprotsessidest.
Anda ülevaade tähtsamate tehnikas ja igapäevaelus kasutatavate materjalide koostisest, omadustest, struktuurist, valmistamisest ja kasutamisest, pöörates erilist tähelepanu koostise, struktuuri ja omaduste seosele.

Sihtgrupp:

.

Teemad:

Analüüsitakse biokahjustuste tekitajaid ja biokahjustusprotsesse. Käsitletakse bioloogilisi ohutegureid konserveerimisel ja restaureerimisel ning bioloogiliste meetodite kasutamist kultuuripärandi säilitamisel.
Materjaliteadus ja materjalide keemia. Materjalide koostis, struktuur ja omadused. Liht- ja liitmaterjalid. Materjalide omaduste uurimine. uued ja perspektiivsed materjalid. Lahustid. Liimid ja värvid. Plastmassid. Klaas ja keraamika. Metallisulamid. Ehitusmaterjalid. Puit. Tselluloos ja paber. Ajaloolised viimistlusmaterjalid - krohvid, värvid.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- teab peamisi biokahjustajaid;
- tunneb peamistele biokahjustustele iseloomulikke tunnuseid;
- oskab kirjeldada biokahjustussituatsiooni ja tuletada sellest võimalikke tõrjemeetmeid;
- oskab eristada biokahjustusi teistest kahjustusliikidest.
- tunneb materjalide keemia põhimõisteid, materjalide liike, põhiomadusi ja nende uurimist, materjalide kasutamist, oskab leida kirjandusest ja internetist vajalikku infot.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 92 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tallinna Tehnikaülikooli lektorid

Muud eriala spetsialistid

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee

Hind:

330 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

29.01.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Ajakava:

29.01.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


05.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


07.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa


12.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


14.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa


19.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


21.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa


26.02.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


28.02.2024


13:15 - 17:00

Konserveerimisbioloogia
Lektor: Kurmo Konsa


04.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


11.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


18.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


25.03.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


01.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


08.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


15.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


22.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


29.04.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


06.05.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


13.05.2024


12:15 - 14:00

Konserveerimiskeemia
Lektor: Karin Hellat


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž

Hind:

330 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
64 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
92 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Aime Ruus, aime.ruus@taltech.ee