Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on tutvustada magistrantidele era- ja riskikapitali olulist rolli kapitaliturgudel:
- ettevõtete finantseerimisallikana;
- alternatiivse investeerimisvõimaluse ja varaklassina;
- riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.

Kursuse käigus õpitakse tundma era- ja riskikapitali strateegiaid, era- ja riskikapitali fondide struktuure, õiguslikku raamistikku ning toimimispõhimõtteid. Kursuse jooksul omandatud teadmisi kinnistatakse läbi erinevate praktiliste kaasuste. Ainet õpetatakse koostöös Eesti Era- ja Riskikapitali Assotsiatsiooniga (EstVCA)

Sihtgrupp:

Kursus sobib neile kes soovivad süvendatud kuid praktilisi teadmisi era- ja riskikapitali võimalustest ettevõtete finantseerimisallika, alternatiivse finantseerimisvõimaluse ja varaklassi kui ka riigi majanduskasvu ja arengu tööriistana.

Teemad:

Sissejuhatus kursusesse, era- ja riskikapitali olemus ja olulisus. Era- ja riskikapitali erinevus teistest varaklassidest/kapitali allikatest, turuosalised, maht ja struktuur. Era- ja riskikapitali rahastuse seosed firmade elutsükliga. Riskikapitali ja erakapitali strateegiad. Riskikapitali finantseerimise kaasamine erinevates arengufaasides. Erakapitali strateegiad: ettevõtteosaluste omandamine ja varapõhised strateegiad, erakapitali rahastus võõrkapitali vormis, mõjuinvesteeringud ja ESG. Era- ja riskikapitalifondi struktuur, õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted. Väärtuse hindamise hindamise metoodikad erinevate era- ja riskikapitali investeeringute strateegiate ja alamstrateegiate lõikes. Erakapitali näitekaasus ("osta ja ehita strateegia"). Riskikapitali tehingu näitekaasus ("kapitali kaasamine seemnefaasis").

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
- mõistab era- ja riskikapitali olemust ja olulisust ning nende struktuuri, strateegiaid ja hindamismudeleid;
- hindab kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt era- või riskikapitali tehingupõhist teavet ja rakendab seda kaasuste lahendamisel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 124 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kalle Ahi (TalTech), Kristjan Kalda (BaltCap), Heidi Kakko (UniTartu Ventures), Martin Kõdar (BaltCap), Hendrik Reimand (2C Ventures), Mihkel Kolk (Deca Legal), Kristjan Laanemaa (Karma Ventures), Allar Karu (PwC Advisory), Maarja Pärs (Livonia Partners), Linda Võeras (Karma Ventures), Lauri Isotamm (Siena Secondary Fund)

Kontakt:

Kristiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee

Hind:

270 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

15.02.2024 23:59

Kommentaar:

- Kursuse peamine keel on eesti keel, osaliselt inglise keeles. - Tegemist on magistriõppeaine MEF5120 alusel toimuva täiendusõppe teenuse pakkumisega.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

07.02.2024


17:45 - 21:00

Sissejuhatus, era- ja riski-kapitali olemus ja olulisus
Lektor: Kalle Ahi, TalTech ja Kristjan Kalda, BaltCap


14.02.2024


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali rahastuse seosed firmade elutsükliga. Era- ja riskikapitali strateegiad: riskikapital.
Lektor: Heidi Kakko, UniTartu Ventures


21.02.2024


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali strateegiad: erakapital
Lektor: Martin Kõdar, BaltCap ja Hendrik Reimand, 2C Ventures


28.02.2024


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitalifondi struktuur, õiguslik raamistik ja tööpõhimõtted
Lektor: Kristjan Laanemaa, Karma Ventures ja Mihkel Kolk, Deca Legal


06.03.2024


17:45 - 21:00

Era- ja riskikapitali-investeeringute väärtuse hindamise metoodika ja tehnikad
Lektor: Allar Karu, PwC Advisory


13.03.2024


17:45 - 21:00

PE tehingu case-study („osta ja ehita“ strateegia)
Lektor: Maarja Pärs, Livonia Partners


20.03.2024


17:45 - 21:00

VC tehingu case-study (seemnefaas)
Lektor: Linda Võeras, Karma Ventures ja Lauri Isotamm, Siena Secondary Fund


05.04.2024


17:45 - 21:00

Lõpuseminar
Lektor: Kalle Ahi, TalTech


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

270 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
124 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Kristiina Pullerits, 6204057, kristiina.pullerits@taltech.ee