Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda praktilisi oskusi, kuidas programmis andmeid töödelda, analüüsida ja visualiseerida.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik , kes töötavad andmetega ja töötlevad neid Exceli programmiga.

Eeldused:

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav MS Exceli töökeskkonna ja töövõtetega
Osad teemad vajavad Excel 365 versiooni, enamus teemad on läbitavad ka Exceli varasemate versioonide baasil
NB! Power Query tööriist on kasutatav ainult Windowsi-põhises arvutis (Excel 365 Mac'i versioonis on Power Query tööriist küll olemas, kuid oluliselt väiksemas funktsionaalsuses võrreldes Windows-i versiooniga)

Teemad:

1) Andmete kogumine
• Kirjeldav ja järeldav statistika
• Üldkogum ja valim
• Statistilised tunnused, tunnuste tüübid
• Esmased ja teisesed andmed
• Valimi esinduslikkus
• Valimi moodustamise meetodid
• Objekt-tunnus maatriks

2) Andmete töötlemine
• Andmete korrastamine ja analüüsiks ettevalmistamine
• Andmete korrastamise automatiseerimise võimalused Power Query abil (*tänapäevasem töövahend Power Pivot’i asemel)
• Andmete korrastamise automatiseerimise võimalused VBA makrode abil
• Karakteristikute ja esitusviiside valik sõltuvalt tunnuse tüübist ja aruande sihtgrupist
• Kirjeldav statistika (erinevad keskmised ja hajuvusnäitajad, ühe- ja kahemõõtmeline sagedustabel) – erinevad võimalused Exceli funktsioonide ning risttabeli (PivotTable) abil
• Lihtsamate diagrammide koostamine sagedustabeli alusel

3) Andmeanalüüs
• Funktsioonide kasutamine: tingimusliku agregeerimise funktsioonid SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS, AVERAGEIF, AVERAGEIFS, SUBTOTAL
• Risttabeli (PivotTable) kasutamise võimalused – erinevad agregeerimisvõimalused, mitmetasandilised kokkuvõtted, ümberarvutused protsentidesse, tükeldi (Slicer) kasutamine ühe ja mitme risttabeli samaaegseks filtreerimiseks
• Excel365 uute funktsioonide FILTER, UNIQUE, SORT, XLOOKUP, XMATCH kasutamine andmeanalüüsil (* kui osalejate kasutatav tarkvara versioon seda võimaldab)
• Mitme andmetabeli andmete koondamine üheks tabeliks Power Query abil (Append ja Merge päringud)
• Power Query päringu kasutamine risttabeli andmeallikana
• Automaattabeli kasutamine valemites, valemi süntaksi muutused automaattabeli poole pöördumisel

4) Andmeanalüüs jätkub
• Mitme andmetabeli koondamine andmemudelisse Power Pivot töövahendi abil, tabelite vaheliste seoste kehtestamine
• Risttabeli loomine andmemudelisse kuuluvate tabelite baasil
• Lihtsamate DAX (Data Analysis Expressions) avaldiste koostamine Power Pivot töövahendis

5) Andmete visualiseerimine ja esitlemine
• Arvjooniste koostamine Excelis, erinevate diagrammitüüpide kasutamine
• Tingimusvormingu (Conditional Formatting) kasutamine andmete visualiseerimisel
• Trendijoone ja prognoosi lisamine, mudeli kirjeldusvõime hindamine
• Jooniste viimine Excelist teistesse Office rakendustesse (Word, PowerPoint), erinevad võimalused, kaasnevad ohud
• Vead ja ohud arvjooniste koostamisel
• Joonis ajakirjanduses/esitluses/raportis/teadusartiklis – erinevale lugejaskonnale erinev lähenemine

6)Andmete lugemine
• Millest „tavainimesed“ (ilma põhjalikuma statistika-alase taustata) intuitiivselt aru saavad ja millest ei saa
• Lineaarne ja logaritmiline skaala
• Arvuline ja mittearvuline skaala

Õpiväljund:

Koolituse läbinu
• teab andmete kogumise ja töötlemise põhimõtteid;
• oskab kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli põhilisi töövahendeid andmete kogumiseks ja analüüsimiseks ning esitada tulemusi visuaalselt;
• oskab kasutada automatiseeritud andmehõiveks Power Query tööriista.
• oskab koostada erinevate funktsioonidega keerukamaid valemeid ühe ja mitme töölehe või faili piires.

Keel:

Eesti

Maht:

iseseisev/muu õppetöö: 78 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

300 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

06.05.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitus on TÄIELIKULT veebipõhine, kontakttunde ei toimu. Koolitus toimub TalTech Moodle keskkonnas https://moodle.taltech.ee/ Vahetult enne kursuse algust jagatakse infot, kuidas TalTech Moodle'isse pääseda ja õige kursus leida.

Asukoht:

https://moodle.taltech.ee/

Asukoht:

https://moodle.taltech.ee/

Hind:

300 € + KM/osaleja

Maht:

akadeemilist õppetundiiseseisev/muu õppetöö:
78 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee