Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on tutvustada osalejatele Office 365 Excel-i kasutamise töövõtteid aruandluse automatiseerimiseks Power Query ja Pivot Table töövahendite abil

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud Exceli igapäevastele kasutajatele, kelle töö tulemuslikkust aitaks suurendada programmi töövahendite ja võimaluste veelgi parem tundmine ja automatiseerimist võimaldavate töövahendite kasutamine.

Eeldused:

Osaleja on tavakasutaja tasemel tuttav Exceli töökeskkonna ja töövõtetega.

Teemad:

Exceli töökeskkonnas tegutsemist efektiivistavad töövõtted
- Tabeli ülesehituse loogika ja tabeli ettevalmistus analüüsimiseks
- Tabeli objekti kasutamine ja eelised, valemite loogika muutused
- Andmetabeli ülesehituse vead, mis takistavad hiljem andmete töötlemist ja
- analüüsimist Exceli töövahenditega
- Tingimusliku vormingu (Conditional Formatting) kasutamine
- Klahvikombinatsioonid piirkondade selekteerimiseks
Töö andmebaasidega
- Andmete sorteerimine ja filtreerimine
- Liigendtabeli (Pivot Table) loomine ja kasutamine
- Liigendtabeli ülesehituse loogika, agregeerimisfunktsioonide muutmine
- Filtrite kasutamine, Slicer, Timeline
- Liigendtabeli andmeallika värskendamine
- Liigendtabeli põhjal diagrammi loomine
- Joonise viimine teise tarkvarasse (nt PowerPoint), kaasnevad ohud
Valik tööd hõlbustavaid Exceli funktsioone
- Tingimusfunktsioonid (IF, SUMIF, SUMIFS, COUNTIF, COUNTIFS)
- Loogikafunktsioonid (AND, OR, XOR, NOT)
- Valikufunktsioonid (IF, IFERROR, IFNA, SWITCH, CHOOSE)
- Infofunktsioonid (ISNUMBER, ISTEXT, ISBLANK, ISFORMULA)
- Kuupäevafunktsioonid (TODAY, DAY, MONTH, YEAR, EOMONTH, EDATE, WEEKDAY, WEEKNUM, WORKDAY, NETWORKDAYS, WORKDAY.INTL, NETWORKDAYS.INTL)
- Ümardamisfunktsioonid (ROUND, ROUNDUP, ROUNDDOWN, INT, TRUNC, MROUND, CEILING, FLOOR)
- Otsingufunktsioonid (VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH)
- Tekstifunktsioonid (LEFT, RIGHT, MID, LEN, LOWER, UPPER, PROPER, VALUE, NUMBERVALUE, FORMULATEXT, TRIM)
Uued Office365 funktsioonid
- SORT, SORTBY
- FILTER
- UNIQUE
- XLOOKUP, XMATCH
- TRANSPOSE
Andmehõive automatiseerimine Power Query abil
- Andmete importimine erinevatest allikatest (veeb, Excel, CSV, TXT, SQL jm)
- Andmete korrastamine analüüsiks
- Append- ja Merge-tüüpi päringud, seosetüübid
- Uute tunnuste arvutamine M Language abil
- Power Query ja Pivot Table abil kokkuvõtete loomine, praktilised näited
- Päringu muutmine, andmete värskendamine

Õpiväljund:

Koolituse läbinud oskavad:
kasutada edasijõudnud kasutaja tasemel Exceli andmeanalüüsi töövahendeid;
koostada erinevate funktsioonidega valemeid ühe ja mitme töölehe või faili piires;
kasutada põhilisi andmebaasi tegevusi (sort,filter);
kasutada Office365 uusi dünaamilisi funktsioone;
luua ja muuta liigendtabelit (Pivot Table) ning kujundada endale algandmetest sobiva aruande;
kasutada automatiseeritud andmehõiveks ja korrastamiseks Power Query töövahendit.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

420 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

22.04.2024 23:59

Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Ajakava:

25.04.2024


09:00 - 16:30


26.04.2024


09:00 - 16:30


Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Hind:

420 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee