Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada relatsiooniliste andmebaaside päringukeele SQL keerukamaid konstruktsioone ja kasutusvaldkondi, harjutamaks erinevaid tehnikaid päringute loomisel reaalse maailma analüüsistsenaariumite kontekstis.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes tunnevad juba SQL keele põhitõdesid ning puutuvad kokku olukordadega, kus põhitõdedest enam ei piisa.

Eeldused:

Varasem SQL keele põhitõdede tundmine või kursuse "Andmebaaside päringukeele SQL kasutamine" eelnev läbimine

Teemad:

o Andmete täpsem analüüs SQL aknafunktsioonidega
o Tehted tabelitega - kuidas kombineerida ja võrrelda andmekogumeid kasutades UNION, INTERSECT ja EXCEPT lauseid
o Alampäringute, CTE-de (Common Table Expressions) ja ajutiste tabelite kasutamine keerukate mitmeastmeliste päringute käsitlemiseks
o Seotud alampäringute olemus ja kasutamine
o Täiustatud filtreerimine funktsioonidega EXISTS ja NOT EXISTS
o SQL programmeerimine – protseduurid ja funktsioonid
o Päästikute (trigerite) kasutamine, et võimaldada koodi automaatset käivitamist pärast DML-käsku või selle asemel
o Veakontrolli funktsioonide TRY, CATCH ja THROW kasutamine
o Transaktsioonide kasutamine, lukustuse probleemid
o Päringute optimeerimise tehnikad, indeksite kasutamine

Õpiväljund:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
kasutada SQL-i analüütilisi funktsioone;
koostada keerukamaid mitmeastmelisi päringuid;
automatiseerida andmebaasi protsesse protseduuride, funktsioonide ja trigerite abil;
valida tehnikaid optimaalsete päringute koostamiseks.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

450 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

25.06.2024 23:59

Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Ajakava:

27.06.2024


09:00 - 16:30


28.06.2024


09:00 - 16:30


Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Hind:

450 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee