Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi praktiliste harjutuste tutvustada päringukeele SQL kasutusvaldkondi, suunates põhirõhu relatsioonilisest andmebaasist päringute tegemisele.

Sihtgrupp:

Kursus on mõeldud huvilistele, kes oma igapäevatöös puutuvad kokku relatsioonilisest andmebaasist andmete kättesaamiseks vajalike päringute koostamisega. Koolitusel kasutatakse MS SQL Server Express tarkvara.

Teemad:

Sissejuhatus relatsioonilise andmebaasi projekteerimisse
o Andmete modelleerimine
o Võtmed, seosed, normaliseerimine
o Andmebaasi loogiline ja füüsiline mudel
o Relatsioonialgebra
Sissejuhatus SQL keelde
o Üldised keelereeglid, andmetüübid
o Andmebaasi ja tabelite loomine, kasutuselevõtt, kustutamine
o Tabeli struktuuri muutmine
o Andmete lisamine tabelisse, erinevad võimalused
o Päringute tegemine ühest tabelist
o Tingimuste seadmine, sorteerimine, grupeerimine, agregaatfunktsioonide kasutamine
o Päringud mitmest tabelist, tehted päringutulemustega
o Alampäringute kasutamine
o Funktsioonide kasutamine päringutes
o Vaadete kasutamine
o Transaktsioonide kasutamine

Õpiväljund:

Koolituse tulemusena oskab osaleja SQL päringukeele abil:
luua andmebaase ja tabeleid, arvestades relatsioonilise mudeli põhimõtteid;
lisada ja muuta andmeid olemasolevates tabelites;
koostada päringuid ühest ja mitmest tabelist tingimustele vastavate andmete kättesaamiseks.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Silver Toompalu, MSc

Kontakt:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

420 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

20.06.2024 23:59

Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Ajakava:

20.06.2024


09:00 - 16:30


21.06.2024


09:00 - 16:30


Asukoht:

Ehitajate tee 5, U06-301 ja/või veebiseminar

Hind:

420 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, +3725145506, marika.tamm@taltech.ee