Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda baasteadmised algoritmimises ja programmeerimises arendussüsteemi Scratch ja Pythoni või VBA abil.
Tutvustada rakenduste disaini ja modelleerimise põhimõtteid.

Sihtgrupp:

9-12. klasside õpilased ja kutseõppeasutuste õppurid

Teemad:

Rakenduse olemus. Rakenduste loomise põhifaasid.
Objektorienteeritud modelleerimine. Objektid, nende omadused ja tegevused. Seosed süsteemi objektide vahel.
Algoritmide esitamine tegevusdiagrammide ja pseudokoodi abil.
Algoritmimise ja programmeerimise alused keelte Scratch ning VBA või Python baasil.
Objektide ja andmete käsitlemine algoritmides ja programmides. Objektide omaduste, meetodite ja sündmuste kasutamine. Andmete liigid ja organisatsioon. Konstandid ja muutujad. Massiivid ja loendid. Operatsioonid andmetega. Tehted, avaldised ja funktsioonid. Omistamine. Väärtuste sisestamine ja väljastamine.
Protsesside liigid algoritmides ja programmides: järjestikused, tsüklilised ja hargnevad protsessid, paralleelprotsessid.
Programmide põhiüksused: protseduurid, funktsioonid ja skriptid. Koostöö ja andmevahetus programmiüksuste vahel.
Tüüptegevused graafikaandmetega. Graafikaobjektide importimine; kujundite loomine (joonestamine) programmi abil. Animatsioon.

Õpiväljund:

Kursuse lõpetanu
- oskab koostada algoritme
- oskab koostada rakendusi Scratchis
- oskab koostada lihtsamaid rakendusi programmeerimiskeele Python või VBA abil

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 35 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 43 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kersti Antoi

Kontakt:

Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee

Hind:

80 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

osaleja / kursus

Registreerumise tähtaeg:

07.03.2024 23:59

Kommentaar:

Kursus toimub laupäeviti!

Ajakava:

03.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


10.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


17.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


09.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


16.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


23.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


06.04.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


13.04.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


20.04.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Kersti Antoi


Hind:

80 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

osaleja / kursus

Maht:

auditoorne õppetöö:
35 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
43 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Annely Verrevmägi, +3725264237, annely.verrevmagi@taltech.ee