Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Õpetada programmeerimist tõsisemal tasemel keele Python näitel.

Sihtgrupp:

Gümnaasiumi õpilased (9. - 12.kl)

Eeldused:

Läbitud gümnaasiumi riikliku õppekava valikaine kursus "Rakenduste loomine ja programmeerimise alused" või varasem programmeerimiskogemus samal tasemel (ehk esmane kogemus Pythoniga).

Teemad:

Õppeaine sisuks on programmeerimise baastehnikad nii teoreetilises kui ka praktilises plaanis, mis on hädavajalikud tõsisel tasemel programmeerimiseks. Programm peab olema koostatud stiilis, mis teeb selle arusaadavaks ja lihtsalt täiendatavaks ning muudetavaks teistele ja ka programmeerijale endale. Selles osas on abiks erinevad tehnikad: funktsioonid, moodulid, klassid. Samuti peab programmi töökiirus olema vastuvõetav, teema millega tegelevad keerukusteooria ja algoritmika. Pythoniga on kaasas hulk standardmooduleid, mis teevad paljud levinud ülesanded oluliselt lihtsamaks: veebiprogrammeerimine, graafilised kasutajaliidesed, matemaatika jne. Nende tundmine on praktikas väga oluline.

Kaheksal nädalal, iga nädal ühel päeval, toimub õppetöö mahus 4x45 minutit. Kohapeal toimub teema tutvustus, praktiline töö, koduste ülesannete kontroll, arutelu ja konsulteerimine. Iga nädala järel antakse ülesanne. Mõned näited ja ülesanded on läbi kursuse, toimub eelmiste ülesannete tulemuste kasutamine ja edasiarendamine.

Õpiväljund:

Kursuse lõpetanu: oskab koostada Pythoni programme ja hinnata hea programmeerimisstiili alusel; oskab probleemi lahendada ja oma programme dekomponeerida kasutades funktsioone, mooduleid ja objektorienteeritud programmeerimist; saab baastasemel aru keerukusteooriast ja algoritmikast; valdab failitöötlust; tunneb fundamentaalseid andmestruktuure: list (järjend), set (hulk), sõnastik, graaf, puu; oskab koostada baastasemel graafilisi kasutajaliideseid ja veebiprogrammeerimist

Keel:

Eesti, Vene

Maht:

auditoorne õppetöö: 32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 46 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Olga Mironova

Kontakt:

Annely Verrevmägi, 620 3587, annely.verrevmagi@taltech.ee

Hind:

80 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

kursus / osaleja

Registreerumise tähtaeg:

09.02.2024 23:59

Kommentaar:

Kursus toimub laupäeviti.

Ajakava:

03.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


10.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


17.02.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


09.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


16.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


23.03.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


06.04.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


13.04.2024


10:00 - 13:30

Lektor: Olga Mironova


Hind:

80 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

kursus / osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
32 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
46 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Annely Verrevmägi, 620 3587, annely.verrevmagi@taltech.ee