Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda osalejatele ülevaade ettevõtlusega alustamise ja äriplaani koostamise sisust teoorias ja praktikas.

Sihtgrupp:

Ettevõtluskoolitusel saavad osaleda vähemalt 18-aastased isikud ja need, kellel on vähemalt põhiharidus.

Teemad:

Sissejuhatus äriplaani koostamisse ja ettevõtlusse. Ettevõtja, ärimudel ja toode/teenus. Turg - klient, segmenteerimine ja positsioneerimine. Turg - konkurentide analüüs. Kliendiuuringu koostamine. Tegevuse käivitamise kava, tootmine, teenuse osutamine ja tarne. Personal, partnerid, hinnastamine, arveldamine. Minu plaan B ehk riskianalüüs. Finantsprognoosid.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu oskab:
- analüüsida ettevõtluse olemust, iseenda kui ettevõtja isiksuse omadusi, äriseadustiku nõudeid, ettevõtlusvorme ja nende erinevus;
- sõnastada ettevõtluses eesmärke, visiooni ja missiooni;
- oma äriideed analüüsida ja oskab koostada äriplaani koos finantsprognoosidega;
- analüüsida toodet ja teenust sisu läbi toote/teenuse tasandite, toote/teenuse protsessi ja arenduse planeerimise;
- koostada kliendi, turu ja konkurentide analüüsi;
- koostada turundus- ja müügiplaani (sh. reklaam, müügi- ja jaotuskanalid, digiturundustegevused ja nende mõõtmine);
- oma äriideed analüüsida läbi finantsplaneerimise (hinnastamine, müügiprognoos, kasumiaruanne, bilanss) vähemalt 3 aastaks;
- arvutada välja oma toote ja teenuse omahinna, müügihinna ja tasuvuspunkti;
- teha raamatupidamise sisseseadmisega seotud otsuseid ja oskab arvutada välja oma ettevõtlust puudutavad peamised maksud (tulumaks, sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse, käibemaks, erisoodustusmaks);
- planeerida oma ettevõttes nii personali vajadust kui ka partnereid. Lisaks oskab arendada meeskonnatööd ettevõttes (sh virtuaalne koostöö);
- koostada riskianalüüsi, hinnata enda ettevõtte tugevusi, nõrkusi, ohtusid ja võimalusi, mille tulemusel koostada plaan B ettevõttele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 60 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 40 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Sirle Truuts

Kontakt:

Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee

Hind:

1500 € + KM/osaleja

Asukoht:

veebiõpe

Ajakava:

25.03.2024


09:00 - 15:00


28.03.2024


09:00 - 15:00


01.04.2024


09:00 - 15:00


02.04.2024


09:00 - 15:00


04.04.2024


09:00 - 15:00


15.04.2024


09:00 - 15:00


16.04.2024


09:00 - 15:00


18.04.2024


09:00 - 15:00


22.04.2024


09:00 - 15:00


23.04.2024


09:00 - 15:00

Äriplaani kaitsmine / eksami sooritamine


Asukoht:

veebiõpe

Hind:

1500 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
60 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
40 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Kontakt:

Riho Jürvetson, 53730000, riho.jurvetson@taltech.ee