Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi teooria ja praktiliste ülesannete tutvustada tööuuringute meetodeid, anda osalejatele praktilisi oskusi tööuuringute läbi viimiseks töökohal. Anda teadmisi ergonoomilise töökoha kujundamiseks. Õppida kavandama töötaja juhendamisprotsessi. Anda oskused juhendamise läbiviimiseks. Koolituse rõhuasetus on teooria rakendamisel praktikas läbi iseseisvate koolitusel antud ülesannete. Ülesandeid saab osaleja teostada oma ettevõttes. Koolitajate poolt on tagatud tagasiside esitatud töödele.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid: töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks.

Õpiväljund:

Koolituse läbinud oskavad:
• hinnata töökoha korraldust
• kujundada ergonoomilist ja efektiivset töökohta
• kujundada õpikeskkonda ja kasutada erinevaid juhendamisviise ja meetodeid
• teostada tööoperatsiooni tööaja mõõtmist
• arvutada standardaega
• teostada tööpäeva pildistamist

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht

Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener

Hind:

350 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

22.02.2024 23:59

Asukoht:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Ajakava:

26.02.2024


09:00 - 13:00

­Töökoha planeerimine organisatsioonis. ­ Töökoha ergonoomia. ­ 5S metoodika. ­ Iseseisva töö kirjeldus: Töökoha korrastamine rakendades 5S metoodikat.
Lektor: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


04.03.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamise/väljaõppe õpikeskkonna kujundamine. Juhendamise eesmärkide püstitamine, eesmärkide liigitus. Juhendamise kavandamise etapid. Juhendamisviisid ja meetodid. Iseseisva töö kirjeldus: Töötaja juhendamise/väljaõppe kava koostamine.
Lektor: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener


11.03.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamise etapid. Töötaja juhendamise/väljaõppe kava koduste tööde arutelu ja tööde esitlused. Töökoha korrastamise koduste tööde tagasiside. Parimate tööde esitlused. Töö normeerimise eesmärk, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööaja mõõtmise(normeerimise) meetodid. Iseseisva töö kirjeldus: Tööuuringu teostamine. Standardaja arvutamine.
Lektor: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener. Lektor: Anneli Reinok, Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


18.03.2024


09:00 - 13:00

Tööpäeva pildistamise (normeerimise) eesmärk, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööaja mõõtmise koduste tööde tagasiside. Tööde esitlused. Tööpäeva normeerimise meetodid. Harjutusülesannete teostamine.
Lektor: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


Asukoht:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Hind:

350 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
20 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
20 akadeemilist õppetundi

EAP:

1