Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse eesmärk on laiendada põhisõnavara ja suurendada toimetulekut igapäevastes suhtlussituatsioonides.

Sihtgrupp:

vajalik tase A2

Eeldused:

Tase A2.

Teemad:

Eesti keele grammatika põhialused. Igapäevaeluks vajalikud väljendid.
Grammatika:
- õpitud käänete kordamine (põhikäänded, kohakäänded, kaasaütlev, ilmaütlev, nimetava mitmus);
- saav ja olev kääne;
- omadussõnade võrdlusastmed;
- ajamäärsõnad;
- kohamäärsõnad;
- lihtminevik ja täisminevik;
- tingiv kõneviis;
- järgarvsõnad.
Situatsioonid:
- olukordade ja inimeste kirjeldamine;
- tööelu;
- päevakava;
- huvitegevused;
- teenindusasutused;
- elukoht.

Õpiväljund:

Õppija:
- saab aru sageli kasutatavatest sõnadest ja lausetest;
- suudab end väljendada tuttavatel teemadel, nagu perekond, õpingud, ümbritsev keskkond,
tulevikuplaanid jms;
- tuleb toime harjumuspärastes suhtlusolukordades;
- mõistab lühemaid tekste, kui on käsitletava valdkonnaga varasemast tuttav.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 42 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 14 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ulvi Renser

Kontakt:

Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee

Hind:

206.56 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

18.04.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, ruum SOC-219

Ajakava:

02.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


09.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


16.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


23.03.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


06.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


13.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


20.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


27.04.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


04.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


11.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


25.05.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


01.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


08.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


15.06.2024


10:00 - 12:15

Eesti keel tasemele B1
Lektor: Ulvi Renser, Tallinna Tehnikaülikool


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3, ruum SOC-219

Hind:

206.56 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
42 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
14 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Kärt Rummel, 620 2700, kart.rummel@taltech.ee