Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse tulemusena on õppuril vajalikud teadmised ja oskused radarsüsteemide ja ARPA kasutamiseks navigatsioonis

Sihtgrupp:

Laevajuhid

Eeldused:

Laevajuhi koolitus ja vähemalt 6 kuud meresõidupraktikat

Teemad:

1. Sissejuhatus, kaasaegsete radarsüsteemide kasutamine:
- Radari tööpõhimõte;
- Ohutud kaugused;
- Kiirguse oht ja abinõud selle vältimiseks;
- Raadiolokatsiooni seadmete tehnilised näitajad ja faktorid, mis mõjutavad seadmete tööd;
- Välised faktorid, mis mõjutavad objektide avastamist;
- Tegurid, mis mõjutavad informatsiooni tõepärasust;
- IMO nõuded navigatsiooniseadmetele.
2. Radarite tööks ettevalmistamine vastavalt tootja ettekirjutustele:
- Radariekraani seadistamine;
- Kauguste ja suuna mõõtmise võimalused.
3. Planšetitöö:
- Suhtelise liikumise seaduspärasused, kiirusvektori kolmnurk;
- Objekti liikumise elementide määramine;
- CPA ja TCPA määramine.
- Manöövri valik lahknemisel ja manöövri efektiivsuse kontroll;
- Planšetitöö koos liikumiselementide määramisega.
4. Radari kasutamine meresõiduohutuse tagamiseks:
- Laeva asukoha määramine radari abil;
- Seadmed, mis mõjutavad objektide avastamist radari abil;
- Paralleelindeksi kasutamine radarnavigatsioonis.
5. Radarinformatsiooni kasutamine kokkupõrke ja laevade liigse lähenemise vältimiseks
6. ARPA süsteemide iseloomustus:
- ARPA süsteemide andmete iseloomustus;
- IMO nõuded ARPA süsteemidele;
- Objekti andmete töötlemine;
- Objekti jälgimise võimalused ja piirangud;
- ARPA süsteemide andmetöötluse inertsus-
7. ARPA süsteemide praktiline kasutamine:
- ARPA süsteemi sisselülitamine ja ekraan;
- Objektide informatsiooni töötlemine;
- Andmetöötluse võimalikud vead;
- Tegurid, mis võivad põhjustada väärinformatsiooni;
- Testsüsteemide kasutamine ARPA süsteemide kontrolliks;
- Riskid, mis on seotud ARPA liigse usaldamisega;
- ARPA süsteemist saadava informatsiooni praktiline saamine;
- COLREG-i reeglite kasutamine.

Õpiväljund:

Oskab kasutada kaasaegseid radarsüsteeme
Teab ja oskab ette valmistada radarit vastavalt tootja ettekirjutustele
Oskab teha planšetitööd
Oskab kasutada radarit meresõiduohutuse tagamiseks
Oskab kasutada radarinformatsiooni kokkupõrke ja laevade liigse lähenemise vältimiseks
Teab ja oskab iseloomustada ARPA süsteeme
Oskab ARPA süsteeme praktikas kasutada

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 70 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Olev Tõnismaa/Heiki Mokrik

Kontakt:

Eesti Mereakadeemia täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Hind:

325 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

31.03.2024 23:59

Hind:

325 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
70 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Eesti Mereakadeemia täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee