Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

BIM-tehnoloogia oskuslik kasutamine ehitiste mudelpõhiseks projekteerimiseks, projektinformatsiooni haldamiseks, tegevuste koordineerimiseks. Mudelite info integreerimine/ülekandmine teistesse süsteemidesse(nt energiatõhususe programmid. GIS);virtuaal-ning liitreaalsuse lahenduste kasutamine BIM töövoos(visualiseerimine erinevate osapoolte vahel); valdkondlike pilvepõhiste lahenduste kasutamine.

Sihtgrupp:

Ehitusvaldkonnaga seotud spetsialistid (sh insenerid, arhitektid)

Eeldused:

Algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel.

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine, modellerimise põhimõtted (hooned). BIM elemendi ja selle andmekoosseisu modelleerimine. BIM koordineerimise tarkvarade rakendusvõimalused, animatsioonid, ristumiste kontroll ja visualiseerimine (sh virtuaal- ja liitreaalsus).

Õpiväljund:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
Oskab BIMi vahendeid rakendada oma valdkonnas (hooned);
Oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni edastamise viisi lähtuvalt kasutaja sihtgrupist;
Omab ülevaadet virtuaal- ning liitreaalsuse lahenduse kasutamisest BIMi töövoogudes (hooned).

Keel:

Eesti

Maht:

iseseisev/muu õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

37

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Raido Puust PhD, TalTech

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

26.02.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Kõikide iseseisvate tööde nõutav läbimine vähemalt 80%-le (sh testid). Ehitusinseneride Liit on koolitusele kinnitanud 37 TP-d.

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Maht:

akadeemilist õppetundiiseseisev/muu õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

37

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee