Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

BIM infomudelite kasutamine korrashoius.

Sihtgrupp:

Kinnisvara teenust osutavad/korraldavad korrashoiu- ja haldusjuhid, korrashoiu tööjuhid, kinnisvarahaldurid, -hooldajad; BIMi põhiste tööprotsesside rakendajad kinnisvarasektorile.

Eeldused:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. BIM mudelitele esitatavad nõuded tellija vaatevinklist fookusega mudelpõhiseks korrashoiuks. Varakeskne lähenemine ning ühtse ehituse klassifitseerimissüsteemi rakendamine. Ülevaade mudelpõhistest (BIM) korrashoiu rakendustest.

Õpiväljund:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
oskab defineerida korrashoidu puudutava informatsiooni ulatuse BIM mudelites;
omab ülevaadet ühtsest ehituse klassifitseerimissüsteemist ning oskab seda rakendada oma varade kontekstis;
omab ülevaadet mudelpõhisest (BIM) korrashoiu rakendustest.

Keel:

Eesti

Maht:

iseseisev/muu õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Raido Puust PhD, TalTech

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.com

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

26.02.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid).

Asukoht:

Veebis

Asukoht:

Veebis

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Maht:

akadeemilist õppetundiiseseisev/muu õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.com