Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldteadmised BIM mudelis oleva informatsiooni kasutamiseks. Oskus teha mudelist lihtsamaid ehitusteabe väljavõtteid (erinevad vaated, lõiked, plaanid, spetsid, mahud, ajagraafikud jm), koordineerida osapooltevahelist tööd ja anda selgeid juhiseid
ehitusmeeskonnale.

Sihtgrupp:

Ehitusvaldkonnaga seotud tööjuhid (sh projektijuht, objektijuht)

Eeldused:

algtasemel kasutaja baasdigioskused; baasdigioskused iseseisva kasutaja tasemel

Teemad:

BIM kontseptsioon, printsiibid ja tehnoloogia. Tarkvarade käsitlemine mudelite vaatamise ja sellest väljavõtete tegemise kontekstis. BIMi rakenduskava koostamise oskus, et tagada meeskonna sujuv koostöö BIMi põhimõtteid järgides.

Õpiväljund:

Omab baasteadmisi BIM kontseptsioonist, tehnoloogiast ja modelleerimise põhimõtetest;
Oskab BIMi kontekstis valida sobivaima informatsiooni vaatamise vahendi (hooned, teedeehitus);
Oskab teostada väljavõtteid BIMi mudelist;
Oskab koostada BIM rakenduskava tagamaks meeskonna sujuv koostöö BIM keskkonnas.

Keel:

Eesti

Maht:

iseseisev/muu õppetöö: 52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

37

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Raido Puust PhD, TalTech

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

26.02.2024 23:59

Kommentaar:

Koolitus toimub Moodle keskkonnas e-õppe vormis iseseisvalt. Ühe kuu kestel tuleb läbida erinevad väiksemad e-kursused (moodulid). Ehitusinseneride Liit on koolitusele kinnitanud 37 TP-d.

Asukoht:

Veebis

Asukoht:

Veebis

Hind:

307.38 € + KM/osaleja

Maht:

akadeemilist õppetundiiseseisev/muu õppetöö:
52 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

37

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee