Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Õppur on võimeline loodusainete õpetaja erialaga seonduvaid teemasid eesti keeles suuliselt ja kirjalikult selgitama ning erialastes aruteludes osalema.

Sihtgrupp:

Kõik, kes töötavad või soovivad tulevikus töötada loodusainete õpetajana.

Teemad:

Erialane suhtlus ja sõnavara tähtsus loodusainete õpetamises. Erialase sõnavara omandamise võtted, erialaste sõnastike kasutamine. Erialase kirjanduse otsimine ja valimine, referaatide koostamine, kirjanduse lugemine ja arutelu. Erialase suhtlemise keelekasutus, arutelude ja diskussioonide läbiviimine, ettekannete koostamine ja esitamine.

Õpiväljund:

Õppur oskab:
1. kasutada erialast sõnavara loodusainete õpetamisel;
2. lugeda ja refereerida erialase suunitlusega kirjandust;
3. suhelda erialastel teemadel, koostada ja esitada ettekandeid;
4. kasutada erialaseid sõnastikke ja omandada erialast sõnavara erinevate võtete abil.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

29.02.2024 23:59

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Ajakava:

02.03.2024


10:00 - 15:00


09.03.2024


10:00 - 15:00


16.03.2024


10:00 - 15:00


24.03.2024


10:00 - 15:00


06.04.2024


10:00 - 15:00


20.04.2024


10:00 - 15:00


Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Maht:

auditoorne õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee