Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Siduda omavahel füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia õpet läbi erinevate praktiliste teemade, mis annavad võimaluse paremini mõista nende distsipliinide olemust ja positsiooni loodusteaduslikus maailmas tervikuna.

Sihtgrupp:

Kõik, kes töötavad või soovivad tulevikus töötada loodusainete õpetajana.

Teemad:

Ühisosade leidmine loodusteaduste õpetamisel. Kuidas aidata kooliõpilastel mõista ümbritseva maailma terviklikkust ning õpetada looma seoseid erinevate valdkondade vahel. Praktilised ülesanded koolis rakendamiseks.

Õpiväljund:

Õppur oskab siduda omavahel füüsika, keemia, bioloogia ja geograafia õpet läbi erinevate praktiliste teemade, mis annavad võimaluse paremini mõista nende distsipliinide olemust ja positsiooni loodusteaduslikus maailmas tervikuna.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee

Registreerumise tähtaeg:

27.03.2024 23:59

Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Ajakava:

22.03.2024


10:00 - 15:00

VESI ja ÕHK (bioloogia, keemia, geograafia)


23.03.2024


10:00 - 15:00

VESI ja ÕHK (bioloogia, geograafia, füüsika)


12.04.2024


10:00 - 15:00

PINNAS, MULD (bioloogia, keemia, geograafia)


13.04.2024


10:00 - 15:00

MINU KODU(KOOLI) ÜMBRUSE KESKKOND (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika)


18.04.2024


10:00 - 15:00

SÄÄSTLIK KESKKONNA KASUTUS (keemia, füüsika, bioloogia)


19.04.2024


10:00 - 15:00

MATEMAATIKA LOODUSTEADUSTES - FUNKTSIOON: fotosüntees, reaktsiooni kiirus, Ohmi seadus, vee vooluhulk (bioloogia, keemia, geograafia, füüsika)


Asukoht:

TalTech Virumaa kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

Maht:

auditoorne õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

Kontakt:

Katrin Kruut, 3363933, katrin.kruut@taltech.ee; Mare Roosileht, mare.roosileht@taltech.ee