Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

Kaasaegse kvaliteedijuhtimise kontseptsiooni järgi saab kvaliteet alguse turundusest, mille roll on kliendi nõuete, ootuste ja vajaduste täpne määratlemine. Kvaliteedi seisukohalt on kriitilise tähtsusega kavandamise kvaliteet, mida aitab saavutada laialtlevinud kliendikeskse kavanduse meetod (QFD). QFD protsessimeeskonda peavad kuuluma kõikide funktsioonide esinadajad, kes tootega selle eluea jooksul kokku puutuvad, mitte ainult kavandajad.

· QFD eelised traditsiooniliste meetodite ees.
· Jaapani ja traditisoonilise (USA) lähenemise võrdlus
· ‘Kliendikeskse tootekavanduse meetod (QFD - Quality Function Deployment). “Kvaliteedimaja”.
· QFD tootearenduse erinevatel etappidel toote kavandamisel: detaili arendusel; protsessi kavandamisel; tootmise kavandamisel. QFD sammud.

Turunduse osa kvaliteedijuhtimisel.
· Grönroosi teeninduse kvaliteedi mudel. Klientide vajaduste uurimine.

Tõrgete liigi ja mõju analüüs (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis) ning vigade puu analüüs (FTA - Fault Tree Analysis).

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• tunneb turunduse ja kvaliteedijuhtimise vahelisi seoseid;
• teab kliendi vajaduste uurimise meetodeid;
• tunneb kliendikeskse kavanduse meetodit (QFD - Quality Function Deployment) ja selle kasutamise võimalusi tootearenduse erinevatel etappidel;
• oskab kasutada QFD esimese etapil ‘kvaliteedimaja’ meetodit;
• tunneb riskide hindamise meetodit FMEA (tõrgete liigi ja mõju analüüs).

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolituse" koolitusprogrammist

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee