Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

Täiuslikkusmudelid (EFQM). Organisatsiooni enese- ja välishindamine.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• tunneb organisatsiooni enesehindamise (self-assessment) mõistet ja sellest saadavat kasu
• teab tuntumaid täiuslikkusmudeleid (Deming, Baldrige, EFQM) ja nende kasutamisvõimalusi organisatsiooni enesehindamisel
• teab EFQMi täiuslikkusmudeli põhimõisteid, kriteeriume ja hindamissüsteemi RADAR
• teab juhtimiskvaliteedi tunnustusskeeme (EFQM, Eesti) ja hindamispõhimõtteid
• teab enesehindamise meetodeid
• oskab valida ja kasutada sobivat enesehindamise metoodikat

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee