Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

• Euroopa Liidu kvaliteedipoliitika.Eesti rahvuslik kvaliteedipoliitika ja –programm.
• Kvaliteediga seonduv regulatsioon ja seadusandlus Euroopa Liidus ja Eestis.
• Kohustuslik vastavushindamine. Eurodirektiivid.
• Standardid. Sertifitseerimine (alused, nõuded sertifitseerimisasutustele ja –protseduurile).
• Metroloogia, taatlemine, kalibreerimine.
• Akrediteerimine (alused ja protseduur, katselaborite akrediteerimine).
• Kvaliteedijuhtimissüsteemide standardisarja ISO 9000 põhiprintsiibid ja ülesehitus.
• ISO 9001 nõuded kvaliteedijuhtimissüsteemile ja nende tõlgendus.
• Ülevaade standardi ISO 9004 juhistest.
• Organisatsiooni protsesside standardi nõuetele vastavuse hindamine.
• Kvaliteedijuhtimissüsteemi loomise kava ja projekti juhtimine.
• Kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumenteerimine (kvaliteedikäsiraamat, protseduurid, juhendid, tõendusdokumendid).

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• teab enamlevinud Euroopa Liidu kvaliteediskeeme ja vastavushindamise põhimõtteid;
• tunneb kvaliteedijuhtimissüsteemide standardisarja ISO 9000 nõudeid ja põhimõtteid;
• teab kvaliteedijuhtimissüsteemi loomise etappe ja peamisi ohtusid selle juurutamisel;
• oskab planeerida vajalikke samme kvaliteedijuhtimissüsteemi loomisel, arendamisel ja ettevalmistamisel sertifitseerimiseks.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Registreerumise tähtaeg:

19.11.2024 23:59

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee