Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

· Kvaliteedijuhtimise ja kvaliteedi mõiste areng. Euroopa Kvaliteedivisioon.
· Terviklik kvaliteedijuhtimine (TQM – total quality management)
· Kliendikeskne lähenemisviis. Kano kliendirahulolu mudel.
· Kvaliteedialased põhimõisted – kvaliteet, protsess, klient, tarnija. Juhtimissüsteem ja kvaliteedjuhtimissüsteem. Sisemiste tarnijate-klientide ahel.
· Kvaliteedi dimensioonid – kontroll, ohje, tagamine, juhtimine, eestvedamine.
· Kvaliteedikulude arvestamine (PAF-mudel). Kvaliteedi kaalud.
· Demingi PDCA tsükkel. Pidev parendamine (kaizen) ja läbimurde juhtimine (breakthrough management)
· Strateegiliste süsteemide väljatöötamine: visioon ja missioon, väärtused, hoshin kanri sammud, eesmärkide lahtiharutamine (goal deployment).
· Kultuuri mõju organisatsiooni edule, kultuuri muutmise teed.
· Teadmuspõhine juhtimine (knowledge management).
· Kaoseteooria ja keerukate süsteemide (complex systems) juhtimine.
· Õppivad organisatsioonid (learning organizations).
· TQM-programmi sammud. Peamised ohud TQM-i juurutamisel ja muudatuste juhtimisel.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• tunneb kvaliteedijuhtimise valdkonna põhimõisteid ja tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtteid;
• teab tänapäeval enamlevinud kvaliteedijuhtimise koolkondi ja tulevikusuundumusi;
• oskab seostada kvaliteedijuhtimist organisatsiooni strateegiaga ja –kultuuriga;
• suudab analüüsida ettevõtte kvaliteedikulusid;
• suudab valida organisatsioonile sobiva lähenemise TQMi praktilisele rakendamisele.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

395 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee