Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

• ISO 14001 nõuded ja keskkonnajuhtimissüsteemi kavandamine.
• Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine ettevõttes. Keskkonnaseire.
• Keskkonnajuhtimissüsteemi loomine vastavalt standardi ISO 14 001 nõuetele.
• Töötervishoiu ja –ohutuse juhtimissüsteemi loomine vastavalt standardi ISO 45 001 nõuetele.
• Sotsiaalse vastutuse standard ISO 26 000.
• Integreeritud juhtimissüsteemi loomine organisatsioonis.
• Siseauditite süsteemi loomine.
• Juhtimissüsteemi välisaudit ja sertifitseerimine.
• Sagedasemad sertifitseerimisel leitud vead.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• tunneb keskkonnajuhtimissüsteemide standardi ISO 14 001 nõudeid;
• tunneb töötervishoiu ja -ohutuse juhtimissüsteemide standardi ISO 45 001 nõudeid;
• teab juhtimissüsteemide auditeerimise ja sertifitseerimise põhimõtteid;
• oskab ennetada peamisi ohte juhtimissüsteemide arendamisel ja sertifitseerimiseks ettevalmistamisel;
• oskab planeerida vajalikke samme integreeritud juhtimissüsteemi loomisel, arendamisel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee