Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

• luua süsteemne ja terviklik ettekujutus kvaliteedijuhtimise ja juhtimiskvaliteedi arendamise praktikast tänapäeva maailmas;
• anda pädevus sobiva kvaliteedistrateegia valikul ja juurutamisel oma organisatsioonis;
• analüüsida organisatsiooni ja leida võimalusi organisatsiooni probleemide loovaks lahendamiseks ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Sihtgrupp:

Inimesed, kes vastutavad organisatsioonis toodete ja protsesside kvaliteedi ja sellega seotud kulude eest (tippjuhid, kvaliteedijuhid, arendusjuhid, kõik kvaliteedi eest vastutavad töötajad).

Teemad:

Kvaliteedi parendamisel on igal sammul vaja tegeleda probleemide lahendamisega. Sõltuvalt vajadusest, võimalustest ja probleemi iseloomust tuleb osata valida asjakohaste meetodite vahel.

· Loov lähenemine probleemidele kui võimalustele
· Loova töö meetodid, sealhulgas ajurünnaku erinevad vormid, TILMAG, morfoloogiline kaart.

· 7 uut juhtimismeetodit (Jaapan) ja 7 juhtimis- ja planeerimismeetodit (USA):
· afiinsusdiagramm;
· suhete diagramm ja vastastikuste seoste digraaf;
· maatriksdiagrammid – X-, L- ja Y-maatriksid;
· prioriteetide maatriksid;
· maatriks-andmeanalüüs;
· puudiagramm;
· protsessi otsustuste programmi diagramm (PDPC);
· nooldiagramm ja tegevusvõrgustiku diagramm.
· Probleemilahendusprotsessi sammud PDCA-tsüklis.
· Erinevate meetodite omavaheline seos. Sobiva meetodi valik.

Õpiväljund:

Koolituse läbinu:
• tunneb probleemilahendusprotsessi samme PDCA-tsüklis ning loovusmeetodite kasutamise võimalusi koos klassikaliste meetoditega;
• teab 7 uut juhtimismeetodit (Jaapan) ja 7 juhtimis- ja planeerimismeetodit (USA);
• oskab kasutada afiinsus-, suhete, maatriks- ja puudiagrammi ning erinevaid ajurünnakul kasutatavaid loova töö meetodeid;
• tunneb erinevate meetodite omavahelisi seoseid ja oskab vastavalt vajadusele valida asjakohaseid meetodid parendusprojekti elluviimiseks.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kvaliteedijuhi pädevuskoolitust korraldab Tallinna Tehnikaülikooli Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut koostöös Eesti Kvaliteediühinguga.

Koolitajateks on antud valdkonnas kogenud spetsialistid - õppejõud, konsultandid, sertifitseerijad, assessorid, kvaliteedijuhid, tegevjuhid.

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Kommentaar:

See kursus on osa "Kvaliteedijuhi pädevuskoolitus" koolitusprogrammist.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Ehitajate tee 5, Tallinn

Hind:

395 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Eesti Kvaliteediühingu liikmetele lisaks hinnasoodustus 5%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Tiia Tammaru, 56636679, tiia.tammaru@taltech.ee; Maarja Tosso, 620 3943, maarja.tosso@taltech.ee