Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolitus annab teadmised keevitustööde koordinaatoritele standardi EN 1090 EXC 2 tööde teostamiseks ja nõuete täitmiseks.

Sihtgrupp:

Keevitustööde koordinaatorid ja keevitusala spetsialistid, kellel on praktilise töö kogemus metallkonstruktsioonide tootmisel.

Teemad:

Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd

Õpiväljund:

Koolitusel osaleja teab, kuidas toimub ehitustoodete määruse 305/2011 alla käivate ehitustoodete valmistamine standardi EN1090 nõudeid arvestades ning milline on vastutava keevitustööde koordinaatori roll selles.Koolituse programmi aluseks on Euroopa Keevitusföderatsiooni (EWF) juhendmaterjal EWF-652r2-12/SV-O keevituskoordinaatoritele baastasemel (tase B).

Teemad: Keeviskonstruktsioonide vastavushindamise ja CE-märgise andmine EN 1090 standardite järgi. Keevituse nõuded EN 1090-2 ja ISO 3834 järgi, kvaliteeditasemed. Keevitusprotseduuride (WPS) väljatöötamine, keevitusmaterjalide valik atesteerimine ja kasutamine töös. Keevitajate atesteerimine. Teraste omadused, keevitatavus, põhimaterjalide identifitseerimine ja jälgitavus, pragunemisnähtuste ennetamine. EN 1090-2 nõuded. Mehaanilised liited, nõuded EN 1090-2 järgi, järelevalve ja kontroll keevitustööde ajal, allhanketööd. EN 3834-3 seotud koordinaatori ülesanded: projekti ülevaatus, keevitusplaan, identifitseerimine, seadmed, kontroll, mittevastavuste käsitlemine. Keevisliidete katsetamine ja kontroll. Keevituse sertifitseerimine. Keevistoote joonis ja nõuded keevitusele, toote spetsifikatsioon, joonise ülevaatus, ligipääsetavus. Keevitusprotsessid: MIG/MAG-keevitus, TIG-keevitus, keevitusmaterjalid, parameetrid, tüüpdefektid. Hargmikliidete keevitus, ettevõtte ja keevituskoordinaatori tegevused sertifitseerimiseks ettevalmistamisel.Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 26 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

19.9

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Andres Laansoo, Liisi Särglep, Aleksandr Stepanov, Toomas Reha, Aare Kasemaa

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee

Hind:

475 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

13.03.2024 23:59

Asukoht:

TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn auditoorium täpsustub

Ajakava:

13.03.2024


09:30 - 11:00

Ettevõtte ettevalmistamine EN 1090 sertifitseerimiseks, ülesanded, probleemid ja kogemused
Lektor: Liisi Särglep


11:15 - 12:45

EN 1090 evitamisega seotud standardid, põhimõisted, vastavushindamine, spetsifikatsioon ja toimivusdeklaratsioonn, mõõtmete ja kuju tolerantsid, juhendite ja dokumentide näited
Lektor: Andres Laansoo


13:15 - 14:45

Konstruktsioonide korrosioonikaitse, värvimistööd
Lektor: Aare Kasemaa


14:30 - 16:00

Toodete vastavushindamine. Ettevõtte sertiftseerimine EN 1090 järgi, põhimõtted, tehase tootmisohje, keevitusplaan
Lektor: Toomas Reha


14.03.2024


09:30 - 11:00

Keevistoote joonis ja nõuded keevisliidetele, jooniste ülevaatus, ligipääsetavus
Lektor: Andres Laansoo


11:15 - 12:45

Pragunemisnähtused terastes: külm- ja kuumpraod, ettekuumutus,soojussisestuse roll, terase keevitatavus, süsinikteraste ja roostevaba terase keevitamine
Lektor: Andres Laansoo


13:15 - 14:45

Ettevõtte sertifitseerimine EN 1090 ja ISO3834
Lektor: Toomas Reha


15:00 - 16:30

Keevisõmbluste kontroll ja katsetamine. VT katestamine
Lektor: Toomas Reha


21.03.2024


09:30 - 11:00

Keevitajate sertifitseerimine ISO 9606 järgi
Lektor: Aleksandr Stepanov,


11:15 - 12:45

Keevitusprotseduuride WPS-de väljatöötamine ja kvalifitseerimine ISO 15614
Lektor: Andres Laansoo


13:15 - 14:45

Konstruktsioonide poolautomaatkeevitus ja käsikaarkeevitus-tegevused kvaliteedi tagamisel. Keevituskaare tüübid, pulssvooluga keevitamine. Kokkuvõtted
Lektor: Andres Laansoo


15:00 - 17:00

test
Lektor: Andres Laansoo


Asukoht:

TTÜ, Ehitajate tee 5, Tallinn auditoorium täpsustub

Hind:

475 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
26 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
26 akadeemilist õppetundi

EAP:

2

TP:

19.9

Kontakt:

Inge Põder, 6202063, inge.poder@taltech.ee