Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Maateaduste olümpiaadiks ettevalmistamine.

Sihtgrupp:

Gümnaasiumiõpilased

Õpiväljund:

Teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste areng.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 6 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

PU

Lektor:

Leeli Amon, Prof. Alvar Soesoo, Rutt Hints, Siim Roov

Kontakt:

Maris Velström, +37256658600, maris.velstrom@taltech.ee

Asukoht:

TalTech Ehitajate tee 5 GEO-maja, GEO-122 ja GEO-120

Ajakava:

04.03.2024


11:00 - 11:05

Sissejuhatus
Lektor: Leeli Amon


11:05 - 12:00

Maa dünaamikast ja ressurssidest
Lektor: Prof. Alvar Soesoo


12:00 - 12:45

Lõuna


12:45 - 13:45

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lektor: Olle Hints


13:55 - 14:55

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lektor: Rutt Hints


15:05 - 16:05

Praktikum (fossiilid, mineraalid. kivimid)
Lektor: Siim Roov


Asukoht:

TalTech Ehitajate tee 5 GEO-maja, GEO-122 ja GEO-120

Maht:

auditoorne õppetöö:
6 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Maris Velström, +37256658600, maris.velstrom@taltech.ee