Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Merenduse kursuse eesmärk on tutvustada kuidas loodus-, tehis-, majandus- ja sotsiaalkeskkonnad mõjutavad merenduse arengut.

Sihtgrupp:

gümnaasiumiõpilased

Teemad:

Kursus annab ülevaate merenduse teemadest:
• laevandus ja sadamate toimimine;
• meresõit ja meresõiduohutuse tagamise põhimõtted;
• seadmed, tehnoloogiad ja tulevik;
• merenduse roll rahvusvahelises kaubanduses ja logistikas;
• sinimajandus – inimesed ja uued tooted.

Õpiväljund:

Kursuse läbimise järel õppija:
- omab baasteadmisi merendusest ja sinimajandusest;
- tõlgendab mikro-, makro- ja megatasandi nähtuseid merenduse oleviku ja tuleviku kirjeldamisel;
- seostab merendust rahvusvahelise kaubanduse ja logistikaga;
- teab laeva ohutu teekonna planeerimise põhitõdesid
- oskab kasutada info hankimiseks nii eesti- kui ka võõrkeelseid allikaid merendusega seotud valdkondades ning oskab hinnata allikate usaldusväärsust;
- oskab kasutada geograafias, bioloogias, keemias, matemaatikas ja füüsikas omandatud teadmisi sinimajanduse toormaterjalidest uue tooteidee arendamisel;
- saab teada kui olulised merenduses on kriitiline mõtlemine, suhtlus- ja koostööoskused, riskide teadvustamine ja loovus ning areneb karjääriteadlikkus.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 17 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 18 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Õpetaja(d):

Loreida Timberg, Anatoli Alop, Marlen Pärjala, Liana Šestak, Inga Zaitseva-Pärnaste, Tõnis Hunt, Valentin Bratkov, Jarmo Köster

Kontakt:

Keiu Org, 5524480, keiu.org@taltech.ee

Registreerumise algus:

29.02.2024

Registreerumise tähtaeg:

17.05.2024 23:59

Asukoht:

Moodle, Eesti Mereakadeemia

Asukoht:

Moodle, Eesti Mereakadeemia

Maht:

auditoorne õppetöö: 17 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 18 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Keiu Org, 5524480, keiu.org@taltech.ee