Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Finantsarvestuse kontseptsioonide, meetodite ja arvestusvõtete selgitamine ning nende rakendamise õpetamine.

Sihtgrupp:

Algajad raamatupidajad, arvestusala assistendid, andmesisestajad, analüütikud

Eeldused:

Arvestusalased baasteadmised

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Finantsaruannete koostamise üldmetodoloogilised põhimõtted, eeldused ja piirangud. Finantsaruandluse rahvusvahelised standardid ning kontseptuaalne raamistik. Finantsaruanded ja info avalikustamine: hetkeolukord ja arengusuunad. Käibevara ja põhivara arvestus: süvakäsitlus. Kohustiste ja omakapitali arvestus: süvakäsitlus. Kasumiaruanne, rahakäibe aruanne ja omakapitali muutuste aruanne. Finantsarvestuse kontseptuaalsete aluste ja meetodite süvaõpe ning rakendamine arvestuse erivaldkondades.

Õpiväljund:

Õppur teab finantsarvestuse terminoloogiat ja mõisteid, oskab korraldada finantsarvestust ettevõttes ning tuleb toime väikeettevõtte raamatupidamisega. Ta saab aru finantsaruannete sisust ja oskab tõlgendada neis sisalduvaid andmeid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 104 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 154 akadeemilist õppetundi

EAP:

9

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Monika Nikitina-Kalamäe

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

832 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu tasumiseks võib koostada maksegraafiku.

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Ajakava:

19.10.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


25.10.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


26.10.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


01.11.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


02.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


09.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


22.11.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


23.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


30.11.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


06.12.2024


17:30 - 20:45

Raamatupidamisarvestus


14.12.2024


09:30 - 16:00

Raamatupidamisarvestus


Asukoht:

Akadeemia tee 3

Hind:

832 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu tasumiseks võib koostada maksegraafiku.

Maht:

auditoorne õppetöö:
104 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
154 akadeemilist õppetundi

EAP:

9

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee