Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Anda teadmised ettevõtte kuluarvestusest ja enim kasutatavatest kuluarvestuse meetoditest ning oskused nende meetodite rakendamiseks.

Sihtgrupp:

Praegused ja tulevased raamatupidajad, finantsistid, analüütikud

Eeldused:

Arvestuse alused, raamatupidamisarvestus

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Kuluarvestuse olemus ja kulude liigitamine, kulukäive. Tellimuspõhine, protsessipõhine ja tegevuspõhine kuluarvestus. Normatiivne meetod. Tugiüksuste-, ühis- ja ühendkulude jaotamine. Ettevõtte koondplaan: põhitegevuse koondplaan ja koondfinantsplaan. Paindlik eelarvestamine.

Õpiväljund:

Õppur tunneb kuluarvestuse meetodeid ja oskab neid kasutada.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 28 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 56 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tarmo Kadak

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

300 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Vajadusel toimub koolitus veebis.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3. Vajadusel toimub koolitus veebis.

Hind:

300 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Õppemaksu saab tasuda kahes osas. TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
28 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
56 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee