Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on läbi teooria ja praktiliste ülesannete tutvustada tööuuringute meetodeid, anda osalejatele praktilisi oskusi tööuuringute läbi viimiseks töökohal. Anda teadmisi ergonoomilise töökoha kujundamiseks. Õppida kavandama töötaja juhendamisprotsessi. Anda oskused juhendamise läbiviimiseks. Koolituse rõhuasetus on teooria rakendamisel praktikas läbi iseseisvate koolitusel antud ülesannete. Ülesandeid saab osaleja teostada oma ettevõttes. Koolitajate poolt on tagatud tagasiside esitatud töödele.

Sihtgrupp:

Koolitusele on oodatud kõik, kes vajavad teadmisi ja praktilisi oskuseid: töökoha korraldamiseks, tööaegade kujundamiseks ja töötaja juhendamiseks.

Õpiväljund:

Koolituse läbinud oskavad:
• hinnata töökoha korraldust
• kujundada ergonoomilist ja efektiivset töökohta
• kujundada õpikeskkonda ja kasutada erinevaid juhendamisviise ja meetodeid
• teostada tööoperatsiooni tööaja mõõtmist
• arvutada standardaega
• teostada tööpäeva pildistamist

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 20 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht

Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener

Hind:

350 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

04.04.2024 23:59

Asukoht:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Ajakava:

08.04.2024


09:00 - 13:00

­Töökoha planeerimine organisatsioonis. ­Töökoha ergonoomia. ­5S metoodika. ­Iseseisva töö kirjeldus: Töökoha korrastamine rakendades 5S metoodikat.
Lektor: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


15.04.2024


09:00 - 13:00

Töökoha korrastamise koduste tööde tagasiside. Töö normeerimise eesmärk, meetodid, peamised kasutusalad ja põhimõtted. Tööoperatsiooni tööaja mõõtmine. Standardaja arvutamine.
Lektor: Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuht


22.04.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamisprotsessi kavandamine ja läbiviimine: õpikeskkonna kujundamine, eesmärkide püstitamine ja eesmärkide liigitus. Juhendamisviisid ja meetodid.
Lektor: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener.


29.04.2024


09:00 - 13:00

Töötaja juhendamise etapid. Töötaja juhendamise kava koduste tööde tagasiside ja arutelu. Tööaja mõõtmise koduste tööde tagasiside. Tööde esitlused. Harjutusülesannete teostamine.
Lektor: Lektor: Kersti Merimaa, Taltech, insener, Lektor: Anneli Reinok, , Hilding Anders Baltic AS, Tehnoloogia-ja kvaliteedi osakonna juht, VII kategooria kvaliteedijuh


Asukoht:

koolitus toimub veebikeskkonnas

Hind:

350 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
20 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
20 akadeemilist õppetundi

EAP:

1