Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Kursuse lõpetanul on teadmised maksude liigitusest, seadusandlusest, maksude arvestamisest ning rakendatavatest sanktsioonidest maksuseaduste rikkumise korral.

Sihtgrupp:

Raamatupidajad, ettevõtjad, FIEd

Eeldused:

Puuduvad

Teemad:

Täienduskoolituse kursuse "Raamatupidaja-finantsist" õppemoodul. Maksusüsteem ja maksukorralduse seadus. Füüsilise isiku tulu maksustamine. Juriidiline isik ja tulumaks- ettevõtlusega seotud ja mitteseotud kulud (tööjõukulud, erisoodustused, töölähetused, annetused, vastuvõtukulud, dividendid ja muud kasumieraldised). Tulumaksu arvestamine, deklareerimine ja tasumine. Sotsiaalmaks, töötuskindlustusmakse ning kogumispensioni makse. Käibemaks- käibemaksukohustuslaseks registreerimine ja registrist kustutamine, maksustatavad tehingud, maksumäärad ja maksuvaba käive. Eestis toimunud kaupade ja teenuste käibe maksustamine. Eksport. Import. Ühendusesisene käive ja soetamine. Sisendkäibemaks. Käibemaksu arvutamine, arvestamine ning deklareerimine. Spetsiaalsed tarbimismaksud ja omandimaksud.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu tunneb maksusüsteemi, maksumaksja õigusi ja kohustusi ning maksuseaduste rikkumisel rakendatavaid sanktsioone; mõistab kasutada maksude kohta käivat seadusandlust ja täita deklaratsioone; suudab lahendada maksusituatsioone.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 44 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Kaidi Kallaste

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

360 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Asukoht:

Akadeemia tee 3

Ajakava:

06.09.2024


17:30 - 20:45

Maksundus


20.09.2024


17:30 - 20:45

Maksundus


28.09.2024


09:30 - 16:00

Maksundus


05.10.2024


09:30 - 16:00

Maksundus


11.10.2024


17:30 - 20:45

Maksundus


12.10.2024


09:30 - 16:00

Maksundus


18.10.2024


17:30 - 20:45

Maksundus


Asukoht:

Akadeemia tee 3

Hind:

360 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

TalTechi töötajatele, vilistlastele ja üliõpilastele hinnasoodustus 10%. Õppemaksu võib tasuda kahes osas.

Maht:

auditoorne õppetöö:
40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
44 akadeemilist õppetundi

EAP:

3

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee