Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Noore Inseneri Programmi eesmärk on pakkuda tehnika- ja insenerivaldkonnast rohkem huvitatud noortele võimalus Tallinna Tehnikaülikooli juhendajate käe all süvendatult oma teadmisi täiendada.

Sihtgrupp:

9.-12. klasside õpilased

Teemad:

Noore Inseneri Programmi teemad on: tootearendus; elektromehaanika; ehitusjuhtimine; vesi; hoonete tehnosüsteemid; energiatehnoloogiad; taastuvenergia; materjalitehnoloogia; robootika; virtuaalreaalsus, teed ja sillad; geodeesia ja geoinformaatika, ringmajandus, maapõueressursid jm. Ühe kursuse programmis on sellest loetelust 6 teemat.

Õpiväljund:

Osalejatel on ülevaade erinevatest tehnika- ja insenerivaldkonna teemadest, valdkonna spetsialistide igapäevatööst ning sellest, kuidas saab õpitud teadmisi kasutada praktiliste probleemide lahendamisel.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 36 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Kontakt:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee

Hind:

50 €/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

01.04.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

06.04.2024


10:00 - 15:15

Pabersildade ehitus ja katsetamine


13.04.2024


10:00 - 15:15

Energiatehnoloogia


04.05.2024


10:00 - 15:15

Mehitamata õhusõidukid ehk droonid


11.05.2024


10:00 - 15:15

Virtuaalreaalsus


18.05.2024


10:00 - 15:15

Hoonete sisekliima ja tehnosüsteemid


25.05.2024


10:00 - 15:15

Taastuvenergia


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

50 €/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
36 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Katariina Pops, 6203686, katariina.pops@taltech.ee