Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Üldeesmärgiks on erialase kompetentsi ja konkurentsivõime tugevdamine

Sihtgrupp:

Topograafiliste, ehitusgeodeetiliste ning maamõõdualaste töödega praktiliselt kokkupuutuvad spetsialistid; geoinformaatikud ning kohaliku omavalitsuse ruumiandmetega tegelevad spetsialistid

Eeldused:

Praktiline kogemus maamõõtmise, geodeesia, geoinformaatika ning muudes ruumiandmete kogumise/töötlemise tegevusvaldkondades

Teemad:

• infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime);
• võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
• võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omab ülevaate teemadel: infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime), võrgurajatised ning võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 7 akadeemilist õppetundi

TP:

8

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Prof. Raido Puust, Ins. Raul Rokk , Dr. Harli Jürgenson

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee

Hind:

150 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Registreerumise tähtaeg:

07.04.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium SOC- 311

Ajakava:

08.04.2024


09:15 - 10:45

Infovajaduse kaardistus (BIM-GIS koostalitlusvõime)
Lektor: Prof. Raido Puust


10:45 - 11:00

Kohvipaus


11:00 - 12:30

Võrgurajatised - lahutamatu topo-geodeetilise uuringu osa
Lektor: Ins. Raul Rokk


12:30 - 13:30

Lõuna


13:30 - 15:45

Võrgu RTK võimalused ja täpsus Eestis
Lektor: Dr. Harli Jürgenson


15:45 - 16:00

Küsimused ja arutelu


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, auditoorium SOC- 311

Hind:

150 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Juhul kui samast ettevõttest on kolm ja rohkem osalejat, saavad kõik hinnasoodustust 10%. Sellisel juhul palume registreerida osalejad rühmana

Maht:

auditoorne õppetöö:
7 akadeemilist õppetundi

TP:

8

Kontakt:

Ave Eessalu, 6202601, ave.eessalu@taltech.ee