Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Saada piisavad teadmised tööks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel

Sihtgrupp:

laevapere liikmed töötamiseks nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel

Teemad:

1. Sissejuhatus
- juriidilised asutused ja väljaanded (IMO, STCW, väljaanded)
2. Laeva ehitus:
- tankerite tüübid
- kere ehitus
- torujuhtme süsteem
- tankide paigutus
- teki varustus
- inertgaasi süsteemid
3. Gaasikeemia:
- keemilised sümbolid
- lasti omadused
4. Materjali ohutuskaart
5. Isiklik ohutus
- terviseriskid
- kaitse vahendid
- esmaabi
6. Tuleohutus
7. Reostuse vältimine
8. Atmosfääri kontroll:
- gaasi testimise varustus
9. Laeva/ kalda kontrollnimekirjad
10. Lastioperatsioonid
11. Lasti arvutused
12. ISGOTT (International Safety Guide for Oil Tankers and Terminals)
13. Erioperatsioonid:
- suletud ruumid
- sisenemisluba
- tuletööd
- töö luba
15. Tankide puhastamine veeldatud gaasi, nafta- ja kemikaalitankeritel
16. Ventiilid
17. Lastipumbad
18. Lasti soojendamine

Õpiväljund:

Tunneb nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankerite ehitust ja omadusi. Tunneb nafta-, keemia ja veeldatud gaasi toodete omadusi ja sellega kaasnevaid ohtusid. Oskab läbi viia operatsioone (laadimine, lossimine) nafta-, kemikaali- ja veeldatud gaasi tankeritel. Oskab tegutseda eriolukordades.

Keel:

Eesti, Inglise

Maht:

auditoorne õppetöö: 40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 40 akadeemilist õppetundi

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Andrei Matjukov

Kontakt:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee

Hind:

570 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind Mereakadeemia üliõpilastele 325€

Registreerumise tähtaeg:

19.05.2024 23:59

Hind:

570 € + KM/osaleja

Märkused hinna kohta:

Hind Mereakadeemia üliõpilastele 325€

Maht:

auditoorne õppetöö:
40 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
40 akadeemilist õppetundi

Kontakt:

Täiendusõpe, +372 613 5588, marinetraining@taltech.ee