Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on jagada praktilisi töövahendeid hanke- ja ostutegevuse lepingulistes suhetes ning õpetada nende vahendite kasutamist igapäevases töös.

Sihtgrupp:

Koolituse sihtrühmaks on hanke- ja ostujuhid, projektijuhid, tootejuhid, laojuhid ja tootmise planeerijad.

Teemad:

1 Päev Partnerlussuhted
Lepingulised suhted ja Mandri-Euroopa õigussüsteem
Lepingulised suhted ja Eesti võlaõigus
Pakkumus (ofert) ja nõustumus (aktsept)
Rahvusvaheline müügileping
Tüüp ehk standardtingimused (üldtingimused)
Lepingu sõlmimine ja raamleping
Makseinstrumendid (dokumendiinkasso, akreditiiv)
Incoterms tarnetingimused
Kohustuste rikkumine ja selle eest vastutamine
Tarnija valiku põhimõtted ja tööriistad

2 päev Tarnimine, veolepingute õiguslikud alused
Rahvusvahelised sanktsioonid ja ekspordikontrolli põhimõtted
Tellimused ja tellimuse jälgimine
Kauba üleandmine, tarnimine ja vastuvõtt
Transporti reguleerivad rahvusvahelised sanktsioonid
Unimodaalsed konventsioonid(CMR, COTIF-CIM, Haagi-Visby r., Varssavi ja Montreali k,)
Ekspedeerimislepingud, ekspedeerija vastutus
Konossement ja mereveokiri
Vedaja vastutus ja kaubaomaniku vastutused
Kaupade tähtajalise kohaletoimetamise erihuvi deklaratsioon
Teenusetaseme leping kaupade veol (SLA)

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- mõistab, kuidas toimivad lepingulised suhted Mandri-Euroopa ja Eesti õigussüsteemis;
- tunneb rahvusvahelise müügilepingu standardtingimusi;
- mõistab tarnija valiku põhimõtteid ja tööriistu;
- teab rahvusvaheliste sanktsioonide ja ekspordikontrolli põhimõtteid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Jaanus Krull

Kontakt:

Berit Viikna, berit.viikna@taltech.ee

Hind:

350 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

09.05.2024 23:59

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Ajakava:

13.05.2024


09:00 - 16:00

Partnerlussuhted
Lektor: Jaanus Krull


14.05.2024


09:00 - 16:00

Tarnimine ja veolepingute õiguslikud alused
Lektor: Jaanus Krull


Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool

Hind:

350 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Berit Viikna, berit.viikna@taltech.ee