Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Eesmärk: tutvustada finantsaruandluse rahvusvahelisi standardeid ja selgitada neist lähtudes, kuidas korraldada ettevõtte finantsarvestust ja aruandlust.

Sihtgrupp:

Pearaamatupidajad, finantsjuhid, raamatupidajad, finantsistid

Eeldused:

Majandusarvestusalased teadmised.

Teemad:

Täiendusõppe kursuse "Pearaamatupidaja-finantsjuht" õppemoodul.
Majandusarvestuse alane terminoloogia. Finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise reguleerimine. Rahvusvahelised raamatupidamise standardid. Raamatupidamisarvestus Eestis. Raha ajaväärtuse kontseptsiooni rakendamine rahvusvahelistes standardites. Finantsinstrumendid: olemus ja arvestuspõhimõtted. materiaalne ja immateriaalne põhivara, kinnisvarainvesteeringud. Potentsiaalsed kohustised ja varad. Rendiarvestus. Tulu kajastamine.
Rahvusvahelised standardid investeeringute kajastamisest ja konsolideerimisest. Investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodid. Konsolideeritud finantsaruanded.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu:
- teab majandusarvestuse alast terminoloogiat;
- teab finantsarvestuse ja finantsaruannete koostamise regulatsioone ja nende rakendamise võimalusi;
- koostab konsolideeritud aruandeid;
- teab investeeringute ja äriühendluste kajastamise meetodeid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 56 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ester Vahtre, Aet Toots

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee

Hind:

832 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Asukoht:

Tallinna Tehnikaülikool, Akadeemia tee 3

Hind:

832 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Ülikooli vilistlastele, üliõpilastele ja töötajatele hinnsasoodustus 10%.

Maht:

auditoorne õppetöö:
56 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
108 akadeemilist õppetundi

EAP:

6

Kontakt:

Mare Orav, 6204006, mare.orav@taltech.ee