Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärgiks on juhendada joonestajat kasutama arvutipaketi AutoCAD 2D tehnilisi võtteid jooniste valmistamisel. AutoCAD-i töökeskkonnas antakse ülevaade töölehest (graafiline piirkond, menüüd, ikoonid, käsurida, tekstiread jne.) ning klaviatuuri kasutamise võimalustest. Kirjeldatakse kahemõõtmeliste jooniste valmistamisel kasutatavaid olulisemaid käske ja dialoogaknaid: joonise seadistamiseks, joonisosade vaatlemiseks, uute objektide lisamiseks ja nende modifitseerimiseks, joonise avamiseks, sulgemiseks ja väljatrükkimiseks, joonise objektidest teabe saamiseks ning joonise varustamiseks tekstide ja mõõtmetega.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud kõigile spetsialistele ja huvilistele, kes soovivad täiendada oma joonestusoskusi AutoCAD tarkvara abil.

Eeldused:

Koolitusel osalemiseks on vajalik Windows’i baasteadmised ja arvuti praktiline kasutamise kogemus.

Teemad:

I koolituspäev
1. Sissejuhatus. Töökeskkonna tundmaõppimine
2. Uue joonise loomine
3. Joonise kuvamise abivahendid
4. Joonestuse põhivahendid, Draw paneeli põhikäsud
5. Koordinaatide sisestamine
6. Snap - joonestusobjektide kinnituspunktide kasutamine
7. Jooniskihtide (Layers) paneeli põhikäsud
8. Plokk-objektide loomine ja sisestamine joonisesse
II koolituspäev
9. Peamised redigeerimiskäsud (Edit)
10. Viirutused, Hatch ja Fill
11. Tekst ja tekstistiilid
12. Mõõtmed ning mõõtketi lisamine
13. Pindala, pikkuste jms info saamine (Inquiry commands, seaded)
14. Vaated, Views ja ViewCube

Õpiväljund:

Koolituse läbinu oskab

kasutada tarkvara kasutajaliidest;
luua lihtsaid objekte, neid redigeerida ja muuta nende omadusi;
luua uusi ja kasutada olemasolevaid jooniseid;
vormistada, printida ja jagada jooniseid.

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 12 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 14 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

TP:

12

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Ants Soon, Autodesk Certified Professional

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

350 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

06.06.2024 23:59

Asukoht:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Ajakava:

11.06.2024


09:15 - 15:00


12.06.2024


09:15 - 15:00


Asukoht:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Hind:

350 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
12 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
14 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

TP:

12

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee