Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Koolituse eesmärk on anda teadmised ja oskused, et viia oma idee kontseptsioonist tooteni. Osalistel on võimalik omandada teadmisi läbi praktiliste näidete freesdetaili töötlemise programmeerimisest 3 – teljelise CNC töötlemiskeskuse baasil ning seda Fusion 360 CAD/CAM programmi keskkonnas.

Sihtgrupp:

Koolitus on mõeldud inseneridele, kes tegelevad tootedisainiga, tootearendusega, üksikute detailide loomisega. Koolitus on sobilik ka tudengitele. Fusion 360 koolitus on sobiv just neile spetsialistidele, kellele on oma töös oluline märksõna koostöö, just seda võimaldab Fusion 360 suurepäraselt.

Eeldused:

Koolitusel osalemiseks on vajalik arvuti kasutamise oskus. Kasuks tuleb 3D mudeli omaduste mõistmine.
NB! Koolitus on orienteeritud Windowsi op. süsteemi kasutajatele. Mac-süsteemi põhist õpet koolitusel ei käsitleta.

Teemad:

I koolituspäev (8 ak tundi)

Programmi tutvustus. Kasutajaliides, erinevad töökeskkonnad ja nende võimalused. Failihaldus ja koostöö Fusion360 keskkonnas.
”Manifacture” töökeskkonna ülevaade. Tooriku/detaili paigalduse loomine: tooriku, mõõtmete määramine, detaili koordinaatsüsteemi defineerimine
Ülevaade enimkasutatavatest 2D freesimise ja avatöötluse tööradadest
Ülevaade enimkasutatavatest 3D tööradadest
Lõikeinstrumentide andmebaasi loomine, kasutamine ja muutmine
CNC töötlusprotsessi simuleerimine, tööradade muutmine, NC-koodi loomine
II koolituspäev (8 ak tundi)

Detaili programmeerimine mitmes paigalduses
Detailsemalt lõikeinstrumentidest ja lõikerežiimidest: valiku põhimõtted ja andmete otsing
Praktiline CNC töötlus (võimalusel)

Õpiväljund:

Koolituse läbinu oskab:

Orienteeruda Fusion360 tarkvara raaltootmise (Manufacture) moodulis
Freesdetaili mudelit töötluseks ette valmistada
Luua detaili erinevaid paigaldusi CAM-programmis arvestades reaalse CNC freespingi omadustega
Rakendada, kontrollida ja muuta 2D ja 3D tööradasid freesimise operatsioonide programmeerimiseks
Luua, täiendada ja kasutada freesimise tööriistade andmebaasi
Genereerida NC-koodi valitud paigalduste või tööradade põhjal

Keel:

Eesti

Maht:

auditoorne õppetöö: 16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Tõnu Leemet on ATC-koolituskeskuse (Authorized Training Center) Autodesk Certified Instructor staatusega koolitusinstruktor

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee

Hind:

510 € + KM/osaleja

Registreerumise tähtaeg:

16.05.2024 23:59

Asukoht:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Ajakava:

20.05.2024


09:15 - 16:15


21.05.2024


09:15 - 16:15


Asukoht:

AruCAD Süsteemid OÜ koolitusklass, Lõõtsa 4 II korrus

Hind:

510 € + KM/osaleja

Maht:

auditoorne õppetöö:
16 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
10 akadeemilist õppetundi

EAP:

1

Kontakt:

Marika Tamm, 5145506, marika.tamm@taltech.ee