Tallinna Tehnikaülikool

Eesmärk:

Eelduseks kutse taotlemisel või uuendamisel.

Sihtgrupp:

Mäeinsenerid, mäetehnikud ja projekteerijad, siduserialade spetsialistid, teised asjahuvilised.

Teemad:

Innovaatilised väljakutsed - süsinikneutraalne kaevandamine. Keskkonnasõbralikud põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiad. Mineraalsete toormete väärindamine. Kaevandamise ohutusnõuded ja järelevalve nende täitmise üle.

Õpiväljund:

Kursuse läbinu omab teadmisi järgmistes valdkondades: Innovaatilised väljakutsed - süsinikneutraalne kaevandamine. Keskkonnasõbralikud põlevkivi või selle saaduste töötlemise
tehnoloogiad. Mineraalsete toormete väärindamine. Kaevandamise ohutusnõuded ja järelevalve nende täitmise üle.

Keel:

Vene

Maht:

auditoorne õppetöö: 8 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö: 4 akadeemilist õppetundi

TP:

8.4

Tunnistus:

TalTech tunnistus

Lektor:

Oleg Nikitin, Enefit Power AS

Olga Pihl, TalTech, Virumaa kolledž, Põlevkivi kompetentsikeskus

Arno Paikles, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

Lauri Laanemäe, R-S OSA Service OÜ (Ragn-Sells Group)

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee

Hind:

323 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Osalustasu: 323 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 298 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.

Registreerumise tähtaeg:

01.05.2024 23:59

Kommentaar:

Lisaks koolituse kontaktõppel osalemisele tuleb sooritada arvestus veebis. Täienduskoolituse annab 8,4 TP. TP on Mäetehnikute ja mäeinseneride kutsekomisjoni poolt kinnitatud.

Asukoht:

Toila

Ajakava:

03.05.2024


09:00 - 10:30

Innovaatilised väljakutsed - süsinikneutraalne kaevandamine.
Lektor: Oleg Nikitin, Enefit Power AS


10:45 - 12:15

Innovaatilised ja keskkonnasõbralikud põlevkivi või selle saaduste töötlemise tehnoloogiad.
Lektor: Olga Pihl, TalTech, Virumaa kolledž, Põlevkivi kompetentsikeskus


13:00 - 14:30

Kaevandamise ohutusnõuded ja järelevalve nende täitmise üle.
Lektor: Arno Paikles, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet


14:45 - 16:15

Mineraalsete toormete väärindamine, Ragn-Sells näitel.
Lektor: Lauri Laanemäe, R-S OSA Service OÜ (Ragn-Sells Group)


Asukoht:

Toila

Hind:

323 €/osaleja

Märkused hinna kohta:

Osalustasu: 323 EUR; MTÜ Eesti Mäeselts liikmetele 298 EUR. Palun lisada märge kui oled MTÜ Eesti Mäeseltsi liige.

Maht:

auditoorne õppetöö:
8 akadeemilist õppetundi
iseseisev/muu õppetöö:
4 akadeemilist õppetundi

TP:

8.4

Kontakt:

Karin Robam, 6203048, karin.robam@taltech.ee